toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on edistää sisäisen tarkastustoiminnan kehittämistä, sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista, kannustaa jäseniä vuorovaikutukseen sekä vaikuttaa ja osallistua alaan liittyvään keskusteluun ja säädösvalmisteluun.

Sisäiset tarkastajat ry on jäsenenä alan maailmanlaajuisessa kattojärjestössä The Institute of Internal Auditors (IIA):ssa ja The European Confederation of Institute of Internal Auditing (ECIIA) -yhteenliittymässä, joka edustaa yli 30 jäsenyhdistystä Euroopassa ja sen lähialueilla.
Yhdistyksessä on lähes 700 henkilöjäsentä lähes 300 Suomessa toimivasta organisaatiosta. Jäsenistä 60 % edustaa yksityistä ja 20 % julkista sektoria, ja lisäksi yhdistyksellä on eläkeläis-, opettaja- ja opiskelijajäseniä.

Historia

Yhdistys on perustettu 1950-luvulla, jolloin Suomen elinkeinoelämän vilkastuminen ja kansainvälistyminen synnyttivät tarpeen organisoida tarkastustoimintaa ja kehittää alan käytäntöjä.

Sisäiset tarkastajat ry:llä on merkittävä panos sisäisille tarkastajille ja muille asiasta kiinnostuneille suunnatun laadukkaan koulutuksen tarjonnassa. Kaikki koulutus toteutetaan yhdistyksen täysin omistaman tytäryhtiön, Oy Inreviso Ab:n kautta.