Eettisten sääntöjen tarkoituksena on edistää sisäisen tarkastuksen ammattietiikkaa. Ne koskevat sekä henkilöitä että sisäisen tarkastuksen palveluja tuottavia yksiköitä ja ovat luonteeltaan velvoittavia.

IIA:n eettisissä säännöissä on kaksi kokonaisuutta:

periaatteet, jotka ovat olennaisia sisäisen tarkastuksen ammatille ja toiminnalle.
käyttäytymissäännöt, jotka kuvaavat sitä käyttäytymistä, jota sisäisiltä tarkastajilta odotetaan. Nämä säännöt auttavat periaatteiden käytäntöön soveltamisessa. Niiden tarkoituksena on ohjata sisäisiä tarkastajia toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.
Voimassa olevat IIA:n eettiset säännöt

Eettisyys -video