On tärkeää, että sisäisen tarkastuksen ammattilaiset noudattavat yhtenäisiä eettisiä sääntöjä ja omaavat yhteisen globaalin ammatillisen terminologian ja menetelmät. Lisätietoa tästä ammatillisesta ohjeistuksesta löydät sivuiltamme kohdasta Ammatillinen ohjeistus | Sisäiset tarkastajat ry (theiia.fi)

Sisäisen tarkastuksen ammattitutkinnot

Institute of Internal Auditors on kehittänyt alan kansainväliset sisäisen tarkastuksen ammattitutkinnot eli ns. sertifiointitutkinnot, joita ovat:

Muita sisäisen tarkastuksen tutkintoja

Muita sisäisen tarkastuksen tutkintoja (certification tai certificate) ovat mm. :

Viimeisimmät muutokset / tulossa olevat muutokset CCSA:han, CFSA:n sekä CFSA:n liittyen löydät täältä.

Tietoa siitä, miten certification ja certificate eroavat toisistaan löydät täältä.

Valmistautuminen CIA -sisäisen tarkastuksen ammattitutkintoon

Yhdistys välittää sisäisen tarkastuksen ammattitutkintoon valmentavaa materiaalia ja järjestää koulutusta. Lisätietoa asiasta löydät:

CIA -sisäisen tarkastuksen itseopiskelupaketti

CIA -sisäisen tarkastuksen ammattitutkinnon valmennus

CIA – sisäisen tarkastuksen ammattitutkinnon on voinut suorittaa Suomessa vuodesta 1991 lähtien ja sen suorittaneiden määrä on tähän päivään asti kasvanut tasaisesti. 31.12.2020 aktiivisia tutkinnon suorittaneita oli Suomessa seuraavasti:

  • CIA 177
  • CRMA 33
  • CCSA 44
  • CGAP 9
  • CFSA 6
  • IAP 2

Tutkinnot suoritetaan tietokoneavusteisesti ympäri vuoden kokelaan kanssa erikseen sovittavina aikoina. Suomalaisten tutkintokielenä on englanti. Tutkinnon voi suorittaa joko testikeskuksessa tai etänä.

Tutkinnon suorittaneiden on ylläpidettävä ammattitaitoaan mm. osallistumalla jatkuvasti ammatilliseen koulutukseen ja raportoimalla koulutukseen osallistumisesta IIA:lle.

Aktiiviset IIA tutkinnon suorittaneet voivat hyödyntää IIA sertifikaattien rekisteriä ja tehdä myös tällä tavalla ammattiosaamistaan näkyväksi. Esim. työnantajat ja rekrytoijat voivat todentaa rekisterin avulla, että henkilöllä on voimassa oleva sertifikaatti.

Hyödyllistä CIA sisäisen tarkastuksen ammattitutkintoon liittyvää lisätietoa löydät Global IIA:n sivuilta. 

  • Certification Candidate Handbook:sta tästä
  • Ammattitutkintojen hinnat löytyvät tästä.