Sisäinen tarkastus on ammatti, jonka jäsenet työskentelevät usein organisaatioissa, jotka toimivat useassa maassa. Siksi on tärkeää, että alan ammattilaiset noudattavat yhtenäisiä eettisiä sääntöjä ja omaavat yhteisen ammatillisen terminologian ja menetelmät. Institute of Internal Auditors on kehittänyt alan kansainväliset sertifiointitutkinnot, joita ovat:

Valmistautuminen CIA tutkintoon:

Certified Internal Auditor (CIA) Practice Tests

CIA-tutkinnon on voinut suorittaa Suomessa vuodesta 1991 lähtien ja sen suorittaneiden määrä on tähän päivään asti kasvanut tasaisesti. Yhdistyksen jäsenenä on tällä hetkellä 159 CIA-tutkinnon, 50 CCSA-tutkinnon, 4 CGAP -tutkinnon, 7 CFSA -tutkinnon ja 23 CRMA tutkinnon suorittanutta henkilöä.

Tutkinnot suoritetaan tietokoneavusteisesti ympäri vuoden kokelaan kanssa erikseen sovittavina aikoina. Suomalaisten tutkintokielenä on englanti.

Tutkinnon suorittaneiden on ylläpidettävä ammattitaitoaan osallistumalla jatkuvasti ammatilliseen koulutukseen ja raportoimalla koulutukseen osallistumisesta IIA:lle.

  • CPE-seurantaexcel omaseurannan tueksi
  • Yhdistys välittää tutkintoon valmentavaa materiaalia ja järjestää koulutusta. Lisää tietoa itseopiskelupaketista.
  • Testaa valmiutesi CIA-tutkinnon suorittamiseksi pääjärjestön uudessa palvelussa täältä.
  •  Certification Candidate Handbook ladattavissa tästä.
  • Lisätiedot pääjärjestön sivuilta.

Ammattitutkintojen hinnat löytyvät IIA Global:in sivuilta.