Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallituksen jäsenet ovat juridisesti vastuussa yhdistyksen toiminnasta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kolmasosan jäsenistä tulee valintahetkellä olla päätoimisia omassa organisaatiossa toimivia sisäisiä tarkastajia. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisimman hyvin edustaa eri toimialoja sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Jäsenet

Jim Johansson, pj.

CIA, CFSA
Viestintä

Riikka Koivunen, vpj.

JHTT
Helsingin kaupunki
Julkissektori

Jari Järvinen

CIA
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Pienryhmät


Nicole Kilpi

CIA
Nordea
Ammatilliset asiat

Hannele Malin

CIA, CCSA
Fiskars
Advocacy

Panu Peltola

CIA, CISA
Suomen Pankki
,

Riitta Pyykkö

Danske Bank
Talous

Sirpa Rinne

CIA, CCSA
OP Osuuskunta
Koulutus

Henrik Tikkanen

Tradeka

Kaarina Sinersalo, sihteeri

CISA
IIA Finland / Sisäiset tarkastajat ry
Toiminnanjohtaja