Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallituksen jäsenet ovat juridisesti vastuussa yhdistyksen toiminnasta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kolmasosan jäsenistä tulee valintahetkellä olla päätoimisia omassa organisaatiossa toimivia sisäisiä tarkastajia. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisimman hyvin edustaa eri toimialoja sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Jäsenet

Maliina Hakala, pj.

CIA
Tamro Oyj / PHOENIX group

Sakari Lehtinen, vpj.

CIA
OP-ryhmä
Pienryhmätoiminta

Kari Storckovius, Past President

CIA, CRMA
Helsingin Suomalainen Klubi

Jim Johansson

CIA, CFSA
Nordea
Syynissä

Hannu Kananen

Tulli
Advocacy

Riikka Koivunen

JHTT
HUS
Julkissektori

Ville Lehtinen

Kirkon Ulkomaanapu sr.
Eettiset asiat

Sanna-Mari Luuri

CIA, CRMA, CCSA
IA Insight
Ammatilliset asiat

-

-

Arto Tenhula

CIA, KHT
UPM
Talous

Joonas Värtinen

CIA
Aktia
Seminaari

Kaarina Sinersalo, sihteeri

CISA
IIA Finland / Sisäiset tarkastajat ry
Toiminnanjohtaja