IIA:n kolmen linjan malli: aikaisemmin ”kolmen puolustuslinjan malli”

Englanniksi IIA´s Three Lines Model, an update of the Three Lines of Defense

Organisaatiot muodostuvat ihmisten yhteisestä toiminnasta epävarmassa, monimutkaisessa, verkostoituneessa ja epävakaassa maailmassa. Organisaatioilla on usein lukuisia sidosryhmiä, joiden tavoitteet ovat erilaisia, muuttuvia ja joskus keskenään ristiriidassa. Sidosryhmät antavat organisaation valvontavastuun ylimmälle hallinnolliselle elimelle, joka puolestaan antaa resurssit ja toimivallan johdolle. Johdon tehtävä on ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, sisältäen riskienhallinnan.

Edellä mainituista syistä organisaatiot tarvitsevat tulokselliset rakenteet ja prosessit, jotka tukevat vahvaa hallintoa ja riskienhallintaa sekä mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen. Ylin hallinnollinen elin vastaanottaa johdolta raportointia toiminnasta, tuloksista ja ennusteista. Samalla sekä ylin hallinnollinen elin että johto luottavat sisäiseen tarkastukseen, joka tuottaa riippumatonta ja objektiivista arviointia ja varmistusta sekä toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen tähtäävää konsultointia. Ylin hallinnollinen elin on vastuussa koko hallinto- ja johtamisjärjestelmästä, joka toteutuu ylimmän hallinnollisen elimen, toimivan johdon ja sisäisen tarkastuksen toiminnan kautta.

Kolmen linjan malli auttaa organisaatioita tunnistamaan rakenteita ja prosesseja, jotka parhaiten tukevat tavoitteiden saavuttamista ja mahdollistavat vahvan hallinto- ja johtamisjärjestelmän sekä riskienhallinnan.

Pääset lataamaan dokumentin tästä.

Uutinen: IIA:n kolmen linjan malli: ”kolmen puolustuslinjan mallin” päivitys – suomennos julkaistu | Sisäiset tarkastajat ry (theiia.fi)