Mitä on sisäinen tarkastus?

Sisäinen tarkastus on riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto. Sen tehtävänä on objektiivisella arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoiminnallaan tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin.

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa alan kansainvälinen ammatillinen ohjeistus, johon sisältyvät muun muassa eettiset säännöt, ammattistandardit ja käytännön ohjeet.

Sisäisen tarkastajan arkipäivä -dokumentista voit lukea lisää sisäisestä tarkastuksesta. (All in a Day´s Work -document).

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista ja tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Sisäisen tarkastuksen työssä keskeisiä alueita ovat:

1) Ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa IIA:n (The Institute of Internal Auditors) kansainvälinen ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli. Ajatusmallissa on sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatuksen lisäksi kuusi ohjekokonaisuutta, joista neljä on velvoittavia ja kaksi suositeltuja.

2) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat organisaation ylimmän johdon vastuulla olevia prosesseja, joiden avulla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen.

3) Hallinto ja johtaminen (Corporate Governance)

Corporate Governance on prosessien ja organisaatiorakenteiden yhdistelmä, jonka johto on luonut johtaakseen organisaation toimintaa ja saavuttaakseen asettamansa tavoitteet.

Ammatillinen ohjeistus

Sisäisen tarkastuksen työtä ohjaa IIA:n (The Institute of Internal Auditors) kansainvälinen ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli. Virallisessa ohjeistuksessa on toiminta-ajatuksen lisäksi kuusi kokonaisuutta, joista osa on velvoittavia, osa suositeltuja.

Katso lisää ›

Kolmen linjan malli

Kolmen linjan malli auttaa organisaatioita tunnistamaan rakenteita ja prosesseja, jotka parhaiten tukevat tavoitteiden saavuttamista ja mahdollistavat vahvan hallinto- ja johtamisjärjestelmän sekä riskienhallinnan.

Katso lisää ›

Sisäinen valvonta ja Riskien Hallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat organisaation ylimmän johdon vastuulla olevia prosesseja, joiden avulla pyritään varmistamaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen.

Katso lisää ›

Hallinto ja johtaminen (Corporate Governance)

Corporate Governance on prosessien ja organisaatiorakenteiden yhdistelmä, jonka johto on luonut johtaakseen organisaation toimintaa ja saavuttaakseen asettamansa tavoitteet.

Katso lisää ›

Ammattitutkinnot

Sisäinen tarkastus on ammatti, jonka jäsenet työskentelevät usein organisaatioissa, jotka toimivat useassa maassa. Siksi on tärkeää, että alan ammattilaiset noudattavat yhtenäisiä eettisiä sääntöjä ja omaavat yhteisen ammatillisen terminologian ja menetelmät. Kansainväliset sertifiointitutkinnot varmistavat yhtenäisten ja toimivien menetelmien käytön.

Katso lisää ›

Kiinnostuitko? Liity jäseneksi.

Katso lisää ›