AMMATILLISTA OSAAMISTA JA VUOROVAIKUTUSTA
– Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustarjonta

Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan tavoitteena on kehittää jäsenkunnan ammatillista osaamista sekä edistää ammatin tunnettuutta ja arvostusta. Koulutustilaisuudet yhdessä kuukausikokousten ja seminaarien rinnalla toimivat erinomaisina ammatillisen verkottumisen foorumeina.

Koulutustoimikunta vastaa koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä yhdistyksen toimikuntien, kouluttajien ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa. Koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat Sisäiset tarkastajat ry:n arvot: jäsenlähtöisyys, asiantuntijuus, vuorovaikutteisuus ja tavoitteellisuus.

Kevään 2017 koulutuksiin olemme valinneet useita tärkeitä teemoja ammattikunnan kompetenssiviitekehyksen eri osa-alueilta.

Nyt on aika nostaa osaaminen uudelle tasolle.

Otamme pitkin vuotta mielellään vastaan palautetta ja uusia ideoita. Uudet jäsenet toimikuntaan ovat myös aina tervetulleita!

Paula Niemi, CIA, CCSA
Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan PJ