Hyvä omistaja, hallituksen jäsen, johtaja

Oletko varma, että organisaatiosi

  • saavuttaa tavoitteensa
  • hallitsee riskinsä
  • toimii oikein ja tehokkaasti
  • johtaa oikealla tiedolla
  • kehittyy jatkuvasti.

Jos et ole varma, sisäinen tarkastus voi auttaa. Riippumattomana asiantuntijana se tuottaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi objektiivista näkemystä ja faktoihin perustuvaa arviointitietoa organisaatiosi toiminnasta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Sisäisen tarkastuksen asiantuntemusta ja osaamista kannattaa käyttää jo ennakoivasti organisaatiosi kehittämisessä.

Lisätietoja asiasta löydät näiltä sivuilta ja oheisesta dokumentista: Sisäinen tarkastus hallituksen ja ylimmän johdon kumppanina.

maakuntauudistus ja sisäisen tarkastuksen järjestäminen

Tiesitkö, että meneillään olevan maakuntauudistuksen myötä, maakuntalakiesityksen mukaisesti, maakuntahallituksen tulee järjestää riippumaton sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry / IIA Finland on julkaissut maakuntauudistusta varten Maakunnan sisäisen tarkastuksen järjestämisperiaatteet.

Oheisten sisäisen tarkastuksen järjestämisperiaatteiden tavoitteena on saada maakuntiin ammatillinen, laadukas ja tuloksellinen sisäinen tarkastus tuottamaan lisäarvoa maakuntahallitukselle ja ylimmälle johdolle. Vahva suositus on, että sisäinen tarkastus järjestetään näiden linjausten mukaisesti.

MAAKUNNAN TARKASTUS- JA ARVIOINTITOIMIJAT

Maakunnassa tulee olemaan erilaisia tarkastus- ja arviointitoimijoita, joilla kullakin on eri tehtävät ja näkökulmat. Roolien selkeyttämiseksi eri tarkastustahot ovat kuvanneet toimintaansa ja raportointisuhteita yhdistystensä kautta yhteistyössä Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa. Tästä on tuloksena julkaistu oheinen Tarkastus- ja arviointitoimijoiden roolit -muistio, joka toivottavasti auttaa maakuntavalmistelijoita heidän työssään.

Yhdistys kouluttaa mielellään sisäisen tarkastuksen ammatillisten standardien sisällöstä ja sisäisen tarkastuksen järjestämiseen liittyen. Vastaamme ja annamme mielellämme lisätietoa  sisäisen tarkastuksen kysymyksiin liittyen. Yhteydenotot yhdistyksen toimistoon esim. sähköpostitse osoitteeseen sisäiset.tarkastajat@theiia.fi.

Voit olla myös suoraan yhteydessä yhdistyksen toiminnanjohtajaan Kaarina Sinersaloon. kaarina.sinersalo(at)theiia.fi tai 050 325 7255