Arvot

  • Jäsenlähtöisyys
  • Asiantuntijuus
  • Vuorovaikutteisuus
  • Tavoitteellisuus

Missio

Yhdistys edistää sisäisen tarkastajan ammatillista osaamista, ammattikunnan arvostusta ja tunnettuutta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Progress Through Sharing – Yhteistyöllä tuloksiin.

Progress Through Sharing – Yhteistyöllä tuloksiin

Yhdistys tuottaa suoraan ja jäsenistönsä kautta korkeatasoisia asiantuntija- ja konsultointipalveluita organisaatioille niiden riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien arvioimiseen ja kehittämiseen sekä toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden arviointi- ja varmistustoiminnan parhaaseen ammattitaitoon ja kansainväliseen tietoon.

Visio

Yhdistys on sisäisen tarkastuksen paras tuki ja se tunnetaan alan johtavana asiantuntijana sekä merkittävänä ja laadukkaana kouluttajana. Yhdistys tukee sisäisiä tarkastajia ammattitutkintojen suorittamisessa sekä ylläpitämisessä.