Sisäinen tarkastus on yksi Corporate Governancen eli johtamis- ja hallintoprosessien neljästä tukipilarista yhdessä johdon, hallituksen ja tilintarkastuksen kanssa. Corporate Governance on prosessien ja organisaatiorakenteiden yhdistelmä, jonka johto on luonut johtaakseen organisaation toimintaa ja saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Arvioidessaan organisaation toimintaa sisäinen tarkastus osaltaan edistää johtamis- ja hallintoprosessien toimivuutta.

Sisäisen tarkastuksen päätavoite Corporate Governancen näkökulmasta on auttaa hallitusta (mukaan lukien tarkastusvaliokuntaa) toteuttamaan valvontavelvoitteensa tehokkaasti. Tämä sisältää esimerkiksi sisäisen valvonnan toimivuuden raportointia, johdon toiminnan arviointia, asioiden valmistelua hallituksen käsittelyyn sekä koordinointia tilintarkastuksen ja johdon välillä sen varmistamiseksi, että hallitus saa riittävän informaation.

Corporate Governancea on Suomessa ohjeistanut mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodilla.