Sisäinen tarkastus on yksi Corporate Governancen eli johtamis- ja hallintoprosessien neljästä tukipilarista yhdessä johdon, hallituksen ja tilintarkastuksen kanssa. Corporate Governance on prosessien ja organisaatiorakenteiden yhdistelmä, jonka johto on luonut johtaakseen organisaation toimintaa ja saavuttaakseen asettamansa tavoitteet. Arvioidessaan organisaation toimintaa sisäinen tarkastus osaltaan edistää johtamis- ja hallintoprosessien toimivuutta.

Corporate Governance auttaa hallitusta toteuttamaan valvontavelvoitteensa

Sisäisen tarkastuksen päätavoite Corporate Governancen näkökulmasta on auttaa hallitusta (mukaan lukien tarkastusvaliokuntaa) toteuttamaan valvontavelvoitteensa tehokkaasti. Tämä sisältää esimerkiksi sisäisen valvonnan toimivuuden raportointia, johdon toiminnan arviointia, asioiden valmistelua hallituksen käsittelyyn sekä koordinointia tilintarkastuksen ja johdon välillä sen varmistamiseksi, että hallitus saa riittävän informaation.

Sisäinen tarkastus osana Corporate Governancea

Tutustu tästä artikkeleihin sisäisestä tarkastuksesta eri toimialoilla – finanssialalla, julkisella sektorilla ja suomalaisissa pörssiyrityksissä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Corporate Governancea on Suomessa ohjeistanut mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodilla. Uusin hallinnointikoodi astui voimaan 1.1.2020. Uuden hallinnointikoodin taustalla on 10.6.2019 kansallisesti voimaantullut osakkeenomistajien oikeudet direktiivi.

Lisätietoa hallinnointikoodista ja hallinnointikoodi löytyvät täältä. 

pörssilistautujan käsikirja

Myös Pörssisäätiön Pörssilistautujan käsikirja ohjeistaa pörssiyhtiöiden hallinnosta, Corporate Governancesta.

Lisätietoa Pörssilistautujan käsikirjasta löydät täältä.