‹ Takaisin

Lausunto – kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttaminen

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta on päädytty siihen, että kuntalakiin ei sisällytettäisi säännöksiä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Sisäiset tarkastajat ry on vastannut 30.10.2020 lausuntopyyntöön ja jättänyt lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta.

Näkemyksemme mukaan

  • Sisäisestä tarkastuksesta tulee säätää Kuntalaissa samaan tapaan kuin valtion talousarvioasetuksessa (70§).
  • Lisäksi näkemyksemme mukaan lain perustelutekstiin tulee tehdä sisäisen tarkastuksen osalta merkittäviä muutoksia, sillä nykyisellään ne sisältävät muun muassa epäloogisuuksia, puutteita ja väärinymmärryksiä.

Perustelemme näkemyksiämme tässä dokumentissa.