‹ Takaisin

Valtiovarainministeriön selvitys: Julkisten valvontaviranomaisten tulisi kehittää tehokkaampia toimintatapoja korruption havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn

Valvontaa tekevien valtion virastojen ja kuntien roolit, toimintatavat ja riippumattomuuden varmistavat menettelyt vaihtelevat. Valtiovarainministeriön tilaama selvitys esittää suosituksia, joilla virastot ja kunnat voisivat lisätä tietoisuutta korruptiosta ja osaamista sen torjunnasta sekä ottaa käyttöön riippumattomuuden varmistavia ja korruptionvastaisia rakenteita ja toimintatapoja.

Eri tutkimukset ovat tunnistaneet Suomen julkisen hallinnon korruption riskialueita ja ilmenemismuotoja. Valtion ja kuntien hallintojen yleisimpiä riskialueita ovat muun muassa poliittiset virkanimitykset, päätöksenteko ja viranomaisvalvonta, julkiset hankinnat ja kartellit, kehitysyhteistyö sekä päättäjän siirtyminen julkiselta sektorilta yksityiselle ja päinvastoin.

Selvityksen mukaan valtion virastoilta ja kunnilta puuttuu usein selkeät määritelmät korruptiosta ilmiönä, eikä yleisen edun vaarantumisen tai vaikutusvallan väärinkäytösten riskialueita tunnisteta riittävästi. Omaa roolia korruptiota valvovana ja torjuvana viranomaisena ei välttämättä ole määritelty, eikä selkeitä korruptionvastaisia toimintaperiaatteita tai -tapoja ole. Tietoisuus ja ymmärrys korruptiosta moninaisena ilmiönä ja siihen liittyvistä eri ilmenemismuodoista on vielä vähäistä.

Lue lisää täältä.