‹ Takaisin

Kenelle internal auditin ei tulisi raportoida

CIA-tutkinto (Certified Internal Auditor) on sisäisen tarkastuksen koko ammatin kattava ammattitutkinto.

I Still Believe Internal Audit Shouldn’t Report to the CFO  /  Uskon edelleen, että sisäisen tarkastuksen ei pitäisi raportoida talousjohtajalle 

Richard Chambersin blogi 31.1.2021 

Richard Chambers (IIA President and CEO, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA) kertoo näkemyksiään sisäisen tarkastuksen ammatista blogissaan yhdistyksen kansainvälisillä sivuilla. 

Chambersin blogin lukijat tietävät, että on muutama asioita, joita hän on toistanut vuosien varrella. Yksi niistä on se, mikä hänen mielestä on vanhentunutta käytäntöä siitä, että sisäinen tarkastus raportoi hallinnollisesti talousjohtajalle. 

Vuosien ajan IIA on tutkinut sisäisen tarkastuksen raportointisuhteita. Hyvä uutinen on, että tutkimuksissa on löytynyt jatkuvasti suuri prosenttiosuus tarkastusjohtajia, jotka sanovat raportoivansa toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle. Itse asiassa yli 80% pohjoisamerikkalaisista tarkastusjohtajista, joilta asiaa kysyttiin IIA:n tulevaa, vuonna 2021 julkaistavaa Pohjois-Amerikan sisäisen tarkastuksen pulssi -raporttia varten, sanovat raportoivansa toiminnallisesti ”tarkastusvaliokunnalle, hallitukselle tai vastaavalle”. Samanlainen trendi on nähtävissä maailmanlaajuisesti.  

Mutta jos sisäinen tarkastusyksikkö kärsii jopa riippumattomuuden tai objektiivisuuden heikkenemisestä, se ei johdu toiminnallisesta raportointisuhteesta. Sen sijaan ongelma syntyy siitä, minne se raportoi hallinnollisesti. Kiistanalaisin raportointisuhde on edelleen raportoida talousjohtajalle. On hämmästyttävää, kuinka usein Pohjois-Amerikan tarkastusjohtajat vastaavat IIA-tutkimuksiin, että he raportoivat hallinnollisesti talousjohtajalle. Pian julkaistavassa Pulse-raportissa näemme 73% julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden sisäisen tarkastuksen yksiköistä raportoivan näin.  

Jos standardit eivät nimenomaisesti sulje pois raportointisuhdetta talousjohtajaan, niin miksi Chambers ilmaisee huolensa siitä? Kysymys ei ole oikeastaan, ​​kenelle sisäinen tarkastus raportoi. Sen sijaan kyse on siitä, missä määrin kyseinen henkilö käyttää valtaa sisäisessä tarkastuksessa ja heikentää sen kykyä ”seurata riskejä” organisaatiossa. Sisäisen tarkastuksen riippumattomuus ei heikenny vain silloin, kun vastuulliset johtajat ohjaavat sisäisen tarkastuksen pois vastuualueidensa arkaluonteisista riskeistä. Riippumattomuus heikentyy myös silloin, kun johtajat ohjaavat sisäistä tarkastusta käsittelemään riskejä tai operatiivisia asioita, jotka ovat erityisen kiinnostavia heidän mielestään – organisaatiolle aiheutuvien merkittävien riskien kustannuksella. 

Lue koko blogi täältä: 

Read the full InternalAuditor.org blog post from IIA President and CEO Richard Chambers. 

=== 

I Still Believe Internal Audit Shouldn’t Report to the CFO  

In his blog, IIA President and CEO Richard Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA, shares his personal reflections and insights on the internal audit profession. Here’s an excerpt from his latest post: 

Readers of my blog know there are a few things I have harped on over the years. One of them is what I consider to be the outdated practice of having internal audit report administratively to the chief financial officer (CFO). 

For years, The IIA has conducted research on internal audit reporting relationships. The good news is our surveys have found a consistently high percentage of chief audit executives (CAEs) who say they report functionally to the audit committee. In fact, more than 80% of North American CAEs surveyed for The IIA’s upcoming 2021 North American Pulse of Internal Audit report say they report functionally to the ”audit committee, board, or equivalent.” We see a similar trend globally. 

But if an internal audit department suffers from even the appearance of an independence or objectivity impairment, it is not from the functional reporting relationship. Instead, the problem emanates from where it reports administratively. And the most controversial reporting relationship remains to the CFO. It is stunning how often CAEs in North America respond to IIA surveys that they report administratively to the CFO. In the soon-to-be-released Pulse report, we show 73% of internal audit departments with this reporting line. 

Read the full InternalAuditor.org blog post from IIA President and CEO Richard Chambers.