‹ Takaisin

Selkeän tarkastusdokumentaation tärkeys

Aloitin työurani riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen konsulttina, josta siirryin sisäiseksi tarkastajaksi globaaliin teknologiayhtiöön. Sittemmin olen toiminut samassa roolissa pankkialalla ja viime vuodesta lähtien Nesteellä. Suoritin CIA-tutkinnon vuonna 2016 ja olen ollut ammatillisen toimikunnan jäsenenä vuodesta 2018. Toimikuntatyöskentelyn kautta pääsen säännöllisesti pohtimaan yhdessä muiden alojen tarkastajien kanssa mitä uusimmat kehitykset sisäisen tarkastuksen ammatissa voisivat tarkoittaa käytännössä. Tuomme nämä kehitykset tiedoksi myös IIA Suomen jäsenistölle.

Tulin entistä tietoisemmaksi tarkastusdokumentaation laadun merkityksestä toimiessani tarkastajana yhtiöissä, jossa ulkoisen laadunvarmistajan vahvistuksella noudatettiin IIA:n globaaleja standardeja. Tarkastajia muistutettiin jatkuvasti muun muassa koulutusten ja sisäisen laadunvalvonnan kautta niin sanotun audit trailin eheyden tärkeydestä: ajatuskulku suunnittelusta raportille piti olla työpapereiden kautta selkeästi dokumentoitu.

Hyvin dokumentoitu tarkastustyö on edellytys IIA:n standardien noudattamiselle. Tämän ei kuitenkaan tulisi olla ainoa peruste tarkastusdokumentaation laadun kehittämiselle. Uskon, että tarkastusdokumentaation laatu paranee vasta kun tarkastajat itse kokevat työpapereiden huolellisen laatimisen hyödylliseksi.

Kokemukseni mukaan huolellisesti dokumentoitu tarkastusohjelma työpapereineen auttaa tarkastajaa varmistamaan, että tarkastuksen sovittu laajuus (scope) on kokonaisuudessaan katettu asianmukaisilla tarkastustoimenpiteillä. Tarkastusohjelma auttaa jäsentämään tarkastuksen aikana kerättyä tietoa ja tunnistamaan mitkä asiat nousevat tarkastusraportille. Laadukas tarkastusdokumentaatio voi lisäksi tehostaa tarkastustoimintaa pitkällä tähtäimellä, koska sitä voi hyödyntää uudelleen tulevissa tarkastuksissa.

Nicole Kilpi, Manager, Internal Audit, Neste Oyj