‹ Takaisin

Yksittäisen tarkastuksen laadunvarmistus

Olen työskennellyt sisäisenä tarkastajana Helsingin kaupungilla vuodesta 2011 ja johtavana sisäisenä tarkastajana vuodesta 2017. Aikaisemmin työskentelin Rettig-konsernissa, jossa siirryin sisäiseksi tarkastajaksi vuonna 2004 organisaatiomuutosten seurauksena. Suoritin CIA-tutkinnon vuonna 2006. Ammatillisten asioiden toimikunnassa olen ollut jäsenenä noin 14 vuotta.

Helsingin kaupungin sisäisessä tarkastuksessa käytetään laadunvarmistuksena auditointia, joka kuuluu johtavan sisäisen tarkastajan, jolla on CIA- tai CISA-tutkinto, toimenkuvaan. Auditointi tarkoittaa yksittäisen tarkastuksen työpapereiden ja raporttiluonnoksen läpikäyntiä ja arviointia. Tavoitteena on avustaa sisäisen tarkastuksen päällikköä laadunvarmistuksessa. Työpapereiden ja raporttiluonnoksen valmistuttua auditoija vertaa tehtyä työtä tarkastussuunnitelmaan ja arvioi, täyttääkö työ tarkastussuunnitelman tavoitteet. Lisäksi auditoija käy läpi työpaperit ja arvioi, tukevatko ne tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä ja toimenpidesuosituksia. Auditoija ja tarkastaja käyvät yhdessä läpi auditoijan havaitsemat puutteet, virheet ja täsmentämistä vaativat kohdat. Auditoija täyttää dokumentin ”Auditoinnin muistilista”, joka lähetetään yhdessä raporttiluonnoksen kanssa sisäisen tarkastuksen päällikölle. Kun päällikkö on hyväksynyt raporttiluonnoksen sisällön, se lähetetään tarkastuskohteen johdolle vastattavaksi ja kommentoitavaksi.

Helsingin kaupungin sisäisessä tarkastuksessa on noin 14 henkilöä ja se mahdollistaa auditoinnin. Tarkastajana koen auditoinnin erittäin myönteisenä. Raporttiluonnos on aina parempi auditoinnin jälkeen kuin ennen sitä.

Paula Rajasaari, johtava sisäinen tarkastaja, Helsingin kaupunki