Hyvä omistaja, hallituksen jäsen, johtaja

Oletko varma, että organisaatiosi

  • saavuttaa tavoitteensa
  • hallitsee riskinsä
  • toimii oikein ja tehokkaasti
  • johtaa oikealla tiedolla
  • kehittyy jatkuvasti.

Jos et ole varma, sisäinen tarkastus voi auttaa. Riippumattomana asiantuntijana se tuottaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi objektiivista näkemystä ja faktoihin perustuvaa arviointitietoa organisaatiosi toiminnasta, ohjauksesta ja valvonnasta.

Sisäisen tarkastuksen asiantuntemusta ja osaamista kannattaa käyttää jo ennakoivasti organisaatiosi kehittämisessä.

Lisätietoja asiasta löydät näiltä sivuilta ja oheisesta dokumentista: Sisäinen tarkastus hallituksen ja ylimmän johdon kumppanina

sote-UUDISTUS, hyvinvointialueet JA SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN – muistio 

Tiesitkö, että meneillään olevan Sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden perustamisen myötä, lakiesityksen https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallituksen-esitys-sote-uudistuksesta-ja-sen-lainsaadanto-hyvaksyttiin-eduskunnassa  mukaisesti, alueiden tulee järjestää riippumaton sisäinen tarkastus. Tätä uudistusta varten Sisäiset tarkastajat ry / IIA Finland on päivittänyt sisäisen tarkastuksen järjestämisdokumenttimme kattamaan Hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämistä.

HYVINVOINTIALUEIDEN SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISPERIAATTEET

Päivitys 11.2.2022 – olemme julkaisseet Hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisperiaatteet!

Oheisten sisäisen tarkastuksen järjestämisperiaatteiden tavoitteena on tukea sitä, että hyvinvointialueella järjestettävä sisäinen tarkastus olisi laadukas, ammattitaitoinen ja yhdenmukainen sekä avata sitä, mitä tarkoittaa laissa mainittu riippumaton sisäinen tarkastus. Vahva suositus on, että sisäinen tarkastus järjestetään näiden linjausten mukaisesti.

hyvinvointialueen TARKASTUS- JA ARVIOINTITOIMIJAT

Hyvinvointialuekonsernissa tulee olemaan erilaisia tarkastus- ja arviointitoimijoita, joilla kullakin on eri tehtävät ja näkökulmat. Roolien selkeyttämiseksi eri tarkastustahot ovat kuvanneet toimintaansa ja raportointisuhteita yhdistystensä kautta yhteistyössä VTV:n kanssa ja julkaisseet muistion: ”Tarkastus- ja arviointitoimijoiden roolit ja tehtävät hyvinvointialuekonsernissa sekä sisäisen valvonnan järjestäminen” tukeakseen hyvinvointialueiden toiminnan valmistelua.

Tämän yhteisen muistion tavoitteena on kuvata mahdollisimman selkeästi hyvinvointialueiden tarkastus- ja arviointitoimijat sekä niiden roolit ja tehtävät. Muistiossa on esitetty kootusti hyvinvointialuelaissa säädetyt tarkastustoimijoiden tehtävät sekä yksityiskohtaisempia kuvauksia tarkastustoimijoista ja tarkastustoimintaan liittyvistä suositeltavista käytänteistä. Sisäisen tarkastuksen järjestämisen osalta muistiossa tuodaan esiin mm. IPPF eli ammatillisten käytäntöjen ajatusmalli Ammatillinen ohjeistus | Sisäiset tarkastajat ry (theiia.fi) ja Sisäisen tarkastuksen Ammattistandardit standards_2017_fi.pdf (theiia.fi), jotka ohjaavat sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Yhdistys kouluttaa mielellään sisäisen tarkastuksen ammatillisten standardien sisällöstä ja sisäisen tarkastuksen järjestämiseen liittyen. Vastaamme ja annamme mielellämme lisätietoa sisäisen tarkastuksen kysymyksiin liittyen. Yhteydenotot yhdistyksen toimistoon esim. sähköpostitse osoitteeseen sisaiset.tarkastajat@theiia.fi.

Voit olla myös suoraan yhteydessä yhdistyksen toiminnanjohtajaan Kaarina Sinersaloon. kaarina.sinersalo(at)theiia.fi tai 050 325 7255