Ammattistandardit ovat sisäisen tarkastuksen luonnetta ja toteutusta kuvaavia keskeisiä periaatteita. Ne muodostavat sisäisen tarkastuksen toteutusta ja edistämistä tukevan ajatusmallin. Ammattistandardit ovat luonteeltaan velvoittavia. Ne koostuvat

  • sisäisen tarkastuksen ammattia ja sen toiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevista perusvaatimuksista
  • näiden perusvaatimusten termejä ja käsitteitä selventävistä tulkinnoista.

Ammattistandardit rakentuvat ominaisuus-, toteutustapa- ja soveltamisstandardeista.

Ominaisuusstandardit koskevat sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoitavien organisaatioiden ja toimijoiden ominaispiirteitä.

Toteutustapastandardit kuvaavat sisäisen tarkastuksen tehtävien luonteen ja määrittävät ne laatuvaatimukset, joihin vertaamalla näistä tehtävistä suoriutumista voidaan arvioida. Ominaisuus- ja toteutustapastandardit koskevat kaikkia sisäisen tarkastuksen tuottamia palveluja.

Soveltamisstandardit syventävät ominaisuus- ja toteutustapastandardeja ja sisältävät arviointi- ja varmistus- tai konsultointitehtäviä koskevia vaatimuksia.

Standardit uudistuivat vuoden 2017 alusta, edellisen kerran ammattistandardeja uudistettiin vuonna 2013.

IIA Global Board of Directors Chairman Naohiro Mouri kertoo audit standard videolla aiheesta Emphasize the Basics, Elevate the Standards, “Wherever in the world you are, conformance with the Standards is essential.” He continues by stating, “The Standards are crucial to build; to construct a proud and successful career in internal audit.”