The new Global Internal Audit Standards

The new Global Internal Audit Standards are released on January 9, 2024 and will become effective January 9, 2025. Early adoption is encouraged.

The previous version, the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, released in 2017, remains approved for use during a one-year transition period.

The Standards guide the worldwide professional practice of internal auditing, are principle-based, and serve as a basis for evaluating and elevating the quality of the internal audit function. At the heart of the Standards are 15 guiding principles that enable effective internal auditing. Each principle is supported by standards that contain requirements, considerations for implementation, and examples of evidence of conformance. Together, these elements help internal auditors achieve the principles and fulfill the Purpose of Internal Auditing.

The new Global Internal Audit Standards
globalinternalauditstandards_2024january9_printable.pdf (theiia.org)

For more information of the Global Internal Audit Standards release January 9,2024
2024 Global Internal Audit Standards (theiia.org)


Ammattistandardit ovat sisäisen tarkastuksen luonnetta ja toteutusta kuvaavia keskeisiä periaatteita. Ne muodostavat sisäisen tarkastuksen toteutusta ja edistämistä tukevan ajatusmallin. Ammattistandardit ovat luonteeltaan velvoittavia. Ne koostuvat

  • sisäisen tarkastuksen ammattia ja sen toiminnan tuloksellisuuden arviointia koskevista perusvaatimuksista
  • näiden perusvaatimusten termejä ja käsitteitä selventävistä tulkinnoista.

Vuonna 2017 voimaan tulleet Ammattistandardit rakentuvat ominaisuus-, toteutustapa- ja soveltamisstandardeista. Tämä jaottelu poistuu uusissa, 9. tammikuuta 2025 voimaan astuvissa ammattistandardeissa.

Ominaisuusstandardit koskevat sisäisen tarkastuksen tehtäviä hoitavien organisaatioiden ja toimijoiden ominaispiirteitä.

Toteutustapastandardit kuvaavat sisäisen tarkastuksen tehtävien luonteen ja määrittävät ne laatuvaatimukset, joihin vertaamalla näistä tehtävistä suoriutumista voidaan arvioida. Ominaisuus- ja toteutustapastandardit koskevat kaikkia sisäisen tarkastuksen tuottamia palveluja.

Soveltamisstandardit syventävät ominaisuus- ja toteutustapastandardeja ja sisältävät arviointi- ja varmistus- tai konsultointitehtäviä koskevia vaatimuksia.

IIA Global Board of Directors Chairman Naohiro Mouri kertoo audit standard videolla aiheesta Emphasize the Basics, Elevate the Standards, “Wherever in the world you are, conformance with the Standards is essential.” He continues by stating, “The Standards are crucial to build; to construct a proud and successful career in internal audit.”