‹ Takaisin

Helmikuu 1/2024 – Katsaus Julkishallinnon ajankohtaispäivään

Katsaus Julkishallinnon ajankohtaispäivään

Jo perinteeksi muodostunut Julkishallinnon ajankohtaispäivä järjestettiin keskiviikkona 17. tammikuuta. Julkishallinnon tarkastajia ja julkishallinnon tarkastuksesta kiinnostuneita kokoontui ympäri Suomen ajankohtaisten puheenvuorojen äärelle. Tapahtumaan osallistui kahdeksan julkishallinnon aiheiden asiantuntijaa puhujan roolissa. Puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa vaihdettiin kuulumisia tarkastuskollegoiden kanssa ja tutustuttiin yhdistyksen ajankohtaisasioihin. Tapahtuma järjestettiin hybriditoteutuksena.

Ajankohtaispäivän puheenvuorot alkoivat hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitusteeman sekä riskien parissa. Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Jenni Jaakkola johdatteli osallistujat hyvinvointialueiden rahoitusriskeihin ja erityispiirteisiin. Yhtenä keskeisenä riskitekijänä nostettiin esiin rahoituksen pohjan määräytyminen oikein. Peruspalvelujen turvaamiseksi tehdään arviointia ja hyvinvointialueet myös raportoivat säännöllisesti tilinpäätösraportoinnin lisäksi. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio tiivisti omassa puheenvuorossaan, että riskejä arvioidessa ei voi jättää huomiotta politiikan muutosten vaikutusta kunnissa muuttuvan toimintaympäristön lisäksi. Kuntakentällä eräs ajankohtainen muutos on TE-uudistus, joka nostaa palvelut tarkastelun keskiöön.

Valtiovarainministeriön controller-toiminnon ylitarkastaja Antti Järvinen toi esiin EU-rahoitteisen toiminnan tarkastamista käsittelevässä puheenvuorossaan näkökulman siitä, että EU-hankkeet eivät ole organisaatiossa erillistä toimintaa ja siksi sisäisen tarkastuksen toiminnon on tärkeä tunnistaa EU-rahoituksen riskejä. Myönnetyt varat tulee käyttää rahoitusehtojen mukaisesti ja henkilöstön riittävä osaaminen on varmistettava. Järvinen havainnollisti kuulijoille riskitekijöitä case-esimerkkien kautta.

Accenturen pohjoismaiden tekoäly- ja datajohtaja Karoliina Hagman syventyi puheenvuorossaan ajankohtaiseen tekoälyn teemaan. Kysymys tekoälyn hyödyntämisestä tarkastustyössä onkin monelle ajankohtainen. Hagman toi teemaan myös eettisen toiminnan näkökulman. On hyvä käytäntö ilmaista dokumentaation yhteydessä, mikäli sen tuottamiseen on hyödynnetty tekoälyä. Organisaatioille tulisikin luoda yhdenmukaiset linjat tekoälyn käyttöön.

Oikeusministeriön erityisasiantuntijat Venla Mäntysalo ja Patrik Härmä taustoittivat korruptiontorjuntadirektiivin ajankohtaisasioita sekä ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoitusten käsittelyryhmän muodostamista. Mäntysalo kertoi, että Europpan komission antama ehdotus korruption torjumiseksi tavoittelee johdonmukaista ja tehokasta korruptiontorjuntaa. On ehdotettu, että kriminalisoitaisiin vaikutusvallan kauppaamisrikos sekä korruptiorikoksilla vaurastuminen. Härmä puolestaan nosti ilmoittajansuojelulain osalta esiin, että lainmukaisten ilmoitusten käsittelijät tulee nimetä. Kokonaisuudessa on hyvä huomioida myös, että paikkaansa pitävyyden selvittämiseksi asiantuntijoita voidaan nimetä tarpeen mukaan, kuitenkin huomioiden ilmoittajansuojelu tietojen käsittelyssä.

Julkisuuslain ajantasaistamisesta oli puhumassa oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Liisa Leppävirta. Hanke julkisuuslain ajantasaistamisesta on ollut vireillä kolme vuotta. Julkisuuslakiin ei ole tehty kattavaa kokonaistarkastelua 20 vuoteen. Nyt merkittävä kokonaisuus selvitystyössä on soveltamisalan laajentamista koskeva arviointi, jonka taustalla on tunnistettu, että julkissektorin toimintoja hoidetaan nykyisin myös yksityissektorin toimijoiden avulla. Ajantasaistamisen tavoitteena on avoimuus ja kyky vastata nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin.

Ajankohtaispäivän viimeisessä puheenvuorossa syvennyttiin Latvian kuntasektorin sisäisen tarkastuksen muutokseen Latvian yliopiston professorin Iveta Reinholden johdolla. Latviassa on astunut voimaan muutos, jonka myötä sisäisestä tarkastuksesta on tullut lakisääteinen pakollinen toiminto kunnissa. Osana muutosta on luotu käsikirja kuntien sisäisen tarkastuksen tueksi. Tarkastajien löytäminen ja uusien tarkastajien osaaminen haastavat tällä hetkellä sektoria.

Nähdään taas ensi vuonna!

Heta Lindgren, Erityisasiantuntija (sisäinen tarkastus)
IIA Finland koulutustoimikunnan jäsen

Avaa koko näytössä.