‹ Takaisin

Syyskuu 2/2021 – Virpi Vuorinen – Nordean uusi tarkastusjohtaja lähikuvassa

Virpi Vuorinen on 1.10.2021 alkaen nimitetty Nordean sisäisen tarkastuksen johtajaksi (Chief Audit Executive). Virpi saa johdettavakseen noin 200 henkilön organisaation, joka toimii seitsemässä maassa. Suurimmat yksiköt ovat Pohjoismaissa ja Puolassa.

Miten kuvailisit uraasi tähän mennessä, onko se vastannut odotuksiasi?

Olen suhtautunut uraani siten, että olen ollut innokas oppimaan uutta, ja kun olen kokenut, että uusi osa-alue on täysin hallussa, olen päässyt seuraavaan tehtävään.

En ole koskaan tehnyt varsinaista tarkempaa urasuunnittelua, vaan pikemminkin halunnut tehdä työni mahdollisimman hyvin ja toivonut, että tämä johtaa uusiin mahdollisuuksiin. Näin on tapahtunutkin ja tästä suuri kiitos todella taitaville ja hyville esihenkilöille, jotka ovat myös oikeassa kohdassa hieman puskeneet minua vaativampia rooleja kohti, vaikka itse olenkin saattanut vielä hieman epäröidä. Urani ei siis ole kehittynyt rakettimaisesti muutamassa vuodessa, vaan harkiten askel kerrallaan, reilun 20 vuoden aikana. Urani on ehdottomasti vastannut odotuksiani, sillä olen saanut rakentaa sitä omassa tahdissani ja tehdä siitä itseni näköisen.

Miten sisäinen tarkastus on muuttunut urasi aikana?

Vaikka sisäisen tarkastuksen periaatteet ja standardit eivät ole juurikaan muuttuneet urani aikana, toimintaympäristömme on muuttunut paljonkin ja nopeasti. Esimerkiksi meillä pankkimaailmassa valvojien asettamat odotukset ja lukuisat uudet lainsäädännölliset vaatimukset antavat melko tarkallakin tasolla ohjeistusta siihen, mitä kaikkea sisäisen tarkastuksen tulee kattaa toiminnallaan.

Vaatimukset tarkastajien osaamisen suhteen ovat myös kasvaneet jatkuvasti, ja enää ei riitä, että on taitava tarkastaja, vaan pitää myös olla yhä enemmän erikoistunut tarkastamaan tiettyjä riskejä, prosesseja tai toimialoja. Tällaisen syväosaamisen avulla sisäinen tarkastus pystyy myös tuottamaan yhä enemmän lisäarvoa organisaatiolle, sillä se pystyy neuvomaan ja sparraamaan tarkastettavia heidän erikoisalueillaan.

Tarkastustoimintojen pitää olla jatkuvasti myös ketterämpiä sopeutumaan ympärillä tapahtuvaan muutokseen. Vuosi on nykyisessä maailmantilanteessa pitkä aika ennustaa eteenpäin ja tämä tarkoittaa sitä, että vuosisuunnitelmiemme tulee olla joustavia ja niiden tulee pystyä reagoiman jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöömme. Tästä ajankohtaisena esimerkkinä koronapandemia, jonka johdosta niin yritykset kuin niiden sisäisen tarkastuksetkin joutuivat nopeasti uudelleen priorisoimaan sitä mihin keskittyä. Teknologia ja sovellukset, joita voimme käyttää tarkastamisessa ovat toki nekin kehittyneet paljon.

Olen myös huomannut, että perinteisen tarkastustyön lisäksi ylin johto haluaa sisäisen tarkastuksen yhä enemmän keskustelukumppaniksi ja sparraajaksi riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa. Tämä on hieno tunnustus sille, että meidän osaamistamme ja näkemystämme arvostetaan, ja että sitä halutaan käyttää myös perinteisen tarkastustyön lisäksi.

Mitkä ovat keskeiset tulevaisuuden haasteet sisäiselle tarkastukselle?

Vaatimukset sille, että tarkastajilla on syvällistä osaamista eri osa-alueilla –  esimerkiksi kattavat IT taidot, kyky viedä data-analytiikka uudelle tasolle sekä ympäristöön ja ilmastoon ja yrityksen maineeseen liittyvien riskien ymmärtäminen. Kaikkia näitä ja montaa muuta osaamisaluetta tarvitaan sisäisessä tarkastuksessa, ja näistä samoista osaajista kilpailevat monet muutkin toimijat työmarkkinoilla.

Onkin tärkeää, että saamme yliopistossa opiskelevia nuoria innostumaan sisäisestä tarkastuksesta uravaihtoehtona, ja tähän tarvitsemme nuorekasta ja innostavaa brändiä.

Osaamista koskevien vaatimusten lisäksi sidosryhmät haluavat, että pysymme jatkuvasti ajan hermolla ja pystymme tuottamaan myös eteenpäin katsovia arvioita sekä olemaan ketteriä ja uudistumaan jatkuvasti.

Hyviä vinkkejä aloittelevalle sisäiselle tarkastajalle?

Rakenna uraasi kärsivällisesti, sillä meidän alamme on vaativa ja sitä ei opi hetkessä.

Hanki sisäisen tarkastuksen ammattitutkinto (esim. CIA, CISA) hyvissä ajoin. Se auttaa sinua ymmärtämään tarkastustyötä koskevat globaalit standardit ja auttaa myös uralla eteenpäin.

Vuorovaikutustaitoihin panostaminen kannattaa aina – tarkastaminen jos mikä on työ, jossa vuorovaikutustaidot ovat keskiössä.

Ota rohkeasti vastaan isompia vastuita aina kun niitä on tarjolla. Näin pääset todennäköisesti epämukavuusalueellesi, jossa kehittyy erittäin nopeasti.

Kiitos, Virpi, hyvistä ajatuksista ja vinkeistä sekä onnea ja menestystä uudessa tehtävässäsi!

Avaa koko näytössä.