‹ Takaisin

Toukokuu 1/2024 – Kevätseminaarin antimia ja kesää kohti!

Kevätseminaarin antimia ja kesää kohti!

Talouden näkymät ja tarkastusjohtajien ajatuksia

Päivä alkoi mielenkiintoisella ja informatiivisella puheenvuorolla maailmantalouden tilanteesta Heidi Schaumanin esittämänä. Hän aloitti päivän luomalla katsauksen maailmanpolitiikan tilanteeseen ja sen vaikutuksista talouteen nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Talouskatsauksessaan hän antoi viestiä orastavasta loivasta talouden kasvusta.  Tärkeä, ajankohtainen ja herättävä aihe, jota olisi mielellään kuunnellut pidempäänkin.

Aamu jatkui tarkastusjohtajien Roundtable-keskustelulla, jossa panelisteina oli kolme tarkastusjohtajaa; Tarja Mylen Mandatumista, Pia Linja Helsingin kaupungilta ja Heikki Aho S-ryhmästä. Keskustelua fasilitoi Joonas Värtinen Advisenselta. Oli helpottavaa kuulla, että muutkin ovat tunnistaneet haasteen liittyen avoimen ja ”innostuneen” mielen säilyttämiseen. Tarkastusjohtajjen puheenvuoro muistutti siitä, miten meidän tarkastajien ammatillisessa verkostossa on valtavan paljon voimaa ja halua jakaa omia kokemuksiaan kollegoille. Mikään ei estä meitä olemasta yhteydessä naapuriorganisaation tarkastuskollegaan ja keskustelemaan ajankohtaisista tarkastusasioista. Saattaa kummasti virkistää. 😊

Vastuullisuuden tarkastaminen ja korruption tunnistaminen

Kahvitauon jälkeen oli ohjelmassa Sami Lundgrenin ja Johanna Salon puheenvuoro vastuullisuustyöstä UPM:ssä. Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren kertoi UPM:n 1800-luvulla alkaneesta vastuullisuustyöstä, kun UPM:llä työskennellyt ”sosiaalitarkastaja” kävi työntekijöiden kotona varmistamassa hygieenisiä asumisolosuhteita. Johanna Salo kertoi puolestaan siitä roolista, jonka sisäinen tarkastus on ottanut UPM:ssä vastuullisuusasioiden varmentamisessa ja tarkastamisessa. UPM:ssä pyritään kaikkiin tarkastuksiin sisällyttämään näkökulma siitä, miten vastuullisuuden näkökulmat on otettu huomioon tarkastuskohteessa. Vastuullisuusnäkökulmat ovat tuoneet moniulotteisuutta tarkastuskohteisiin riskienhallinnan tason, hallinnon ja sisäisen valvonnan rinnalle.

Poliisiammattikorkeakoulun erikoistutkija Vesa Muttilaisen aiheena oli korruption tunnistamisen tilannekuva Suomessa. Suomalaisessa yhteiskunnassa lahjusrikosten määrä on vähäinen. Suomessa lahjonta näyttäytyy enemmänkin verkostojen hyödyntämisenä, henkilöiden kaksoisrooleina, vaali- ja puoluerahoituksessa ja institutionaalisena korruptiona. Korruption torjunnassa sisäisellä tarkastuksellakin on rooli varmistamalla, että organisaatioissamme ovat korruptiota ehkäisevät rakenteet paikoillaan, kuten Code of Conductin jalkauttaminen, systemaattinen riskiarviointien tekeminen, Whistleblowing-ilmoituskanavan aktiivinen esilletuominen ja ilmoitusten systemaattinen tutkinta sekä tekoälytyökalujen kehittäminen havaitsemaan mahdollisia korruptiotapauksia.

Muutoksia regulaatioissa ja ammattistandardeissa

Lounastauon jälkeen jatkettiin Kristian Siljanderin (Deloitte) puheenvuorolla Dora ja NIS regulaatioista ja niiden tuomista mahdollisuuksista sisäiselle tarkastukselle. CER-direktiivin tavoitteena on parantaa yhteiskunnan kriittisten toimijoiden fyysistä ja digitaalista kriisinkestävyyttä sekä varautumista ja NIS 2 koskee valmiutta hallita kyberturvallisuusriskejä ja DORA koskee finanssialalla toimivien organisaatioiden(pois lukien työeläkeyhtiöt) ICT-riskienhallintaa. Kristian toi esiin positiivisena näkökulmana, että sisäisellä tarkastuksella on mahdollisuus tuoda lisäarvoa organisaatioilleen ottamalla tarkastussuunnitelmaan uusien direktiivien vaatimustenmukaisuuden varmentamisen jo nyt ennakoivasti ennen pakottavaa voimaantuloa. Näissä varmennuksissa on mahdollista ottaa konsultatiivisempi näkökulma ja haastaa organisaation lähestymistapaa uusien vaatimusten täyttämiseen.

Martta Rajalahti ja Sanna-Mari Luuri esittelivät uusien ammattistandardien rakenteen ja lyhyesti osa-alueiden sisällöt.  He toivat esityksessään esiin selkeästi päivittyvien ammattistandardien uudet piirteet sekä muutokset verrattuna vanhoihin standardeihin. Itselle jäi erityisesti mieleen jatkossa hallitusraportointiin kuuluva toimeksiantojen kokonaisarvio. Tämä on kuulunut tarkastusraportteihin jo useassa eri organisaatiossa ja nyt on kiinnostavaa, että siihen tulee standardien kautta säätelyä.

Keskustelua kestävyydestä ja sisäisestä tarkastuksesta

Iltapäiväkahvien jälkeen Timo Punkari ja Timo Rantanen antoivat tilannekatsauksen vastuullisuusasioihin ja niihin liittyvään ajankohtaiseen ESRS raportointiin, jota edellytetään varsin suurelta joukolta suomalaisia yrityksiä jo vuodelta 2024. Puheenvuoron lopussa Timo Punkari heitti meille sisäisille tarkastajille haasteen. Tilintarkastajat voivat tehdä vastuullisuusraportointiin vain Compliance-tarkastusta ja ainoa taho, joka voi tehdä enemmän lisäarvoa tuovaa ja yksityiskohtaisempaa tarkastusta on sisäinen tarkastus. Esiintyjät kehottivat sisäisiä tarkastajia keskittymään raportointiprosessiin, varmistamaan johdon roolia varmennusraportointiprosessissa sekä pohtimaan, voisivatko sisäiset tarkastajat osallistua yhtiöidensä ESG Steering Groupin kokouksiin ja tuoda oikeanlaisia rakenteita työskentelytapoihin ja raportointiin jo alkuvaiheessa.

Iltapäivä jatkui Pekka Hannukkalan puheenvuorolla siitä, miten säilyttää merkitys sisäisen tarkastuksen työssä. Pekka totesi, että seminaaripäivä on juhlapäivä, koska olemme irtautuneet arkisesta työstä ja lähteneet koulutukseen saamaan uusia ajatuksia ja tapaamaan kollegoitamme. Hän osui siinä naulankantaan, vaikka olinkin nyt vain tällä kertaa kotitoimistolla. Huomasin päivän aikana, että puheenvuorot saivat minut ajattelemaan isoja ajatuksia ja tein päivän mittaan muistiinpanoja tulevaa varten. Hyviä ideoita oman toiminnan kehittämiseen.

Päivän päätti Totti Karpelan puheenvuoro, jossa hän kävi läpi erilaisia tekniikoita vuorovaikutustilanteisiin. Tärkeänä vinkkinä hän antoi meille vielä ajatuksen siitä, miten luoda vastapuolelle sellainen tunne, että aidosti kuuntelemme häntä hyppäämättä suoraan tarjoamaan ratkaisua käsiteltävään asiaan.

Lopuksi: onnistuminen on asenne – se on avoimuutta uusille ideoille ja ajatuksille, innokkuutta oppia ja kasvaa asiantuntijana ja sisäisenä tarkastajana. Oikein hyvää alkavaa kesää ja rentouttavia lomia teille kaikille! 😊

Seminaaritoimikunnan puolesta,

  • Annika Martin, Sisäinen tarkastus, Aktia pankki
  • Oona Öykkönen, Audit & Control, Advisense
  • Heidi Glader, Sisäinen tarkastus, Finnair
Avaa koko näytössä.