‹ Takaisin

Toukokuu 2/2023 – Keväthuumaa: Käärijä – Kevätseminaari ja MM-lätkä – mikä viikko!

Tämän kevään seminaari tarjoili jälleen monipuolisen ohjelman; mahdollisuuden päivittää tilannekuvaa megatrendeistä, saada tukea omaan tarkastustyöhön sekä täydentää työkalupakkia uusilla näkökulmilla. Unohtamatta verkostoitumista – ilolla totesimme, että koronan jälkeen paikan päällä osallistuminen on kasvanut. Vanhojen ja uusien tuttujen tapaamista oli selvästi kaivattu ja puheensorinasta päätellen jokainen verkostoitumistauko tuli tarpeeseen!

Päivän aikana tarkastuksen laatu teemaa käsiteltiin monesta näkökulmasta; standardien noudattaminen, tarkastustulosten viestiminen, vuorovaikutustaidot, tarkastushenkilöstön kehittäminen jne. Eli laatu – mitä kaikkea tämä pitääkään sisällään, kun tätä asiaa pohtii ja tarkastelee monipuolisesti?

”Laatua voidaan mitata ja arvioida vasta, kun on ensin tunnistettu sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden näkökulmasta tärkeät ominaisuudet ja määritelty niille tavoitearvot. Kun tunnetaan, mitä pitäisi olla ja mitataan, mitä on, tiedetään, onko laatupuutteita vai ei – tai onko tuotettu jopa ylilaatua. Vasta tällöin laadusta voidaan puhua yksiselitteisesti.”

Tässä vielä yhteenvetoa päivän puheenvuoroista

Päivän Keynote-esitys käsitteli megatrendejä, joista Sitra oli vuoden alussa toteuttanut tutkimuksen.  Mikko Dufva kehotti sisäisiä tarkastajia miettimään sitä, mitä megatrendit tarkoittavat sisäisille tarkastajille heidän jokapäiväisessä työssään. Hän myös vinkkasi Sitran sivuilta löytyvistä ilmaisista työkaluista ja aineistoista, muun muassa tuosta Megatrendit-raportista ja megatrendikorteista.

Laatu-teemaa käsiteltiin hallituksen, tarkastusyksikön ja ulkoisen arvioinnin näkökulmista. Puheenvuoro oli myös laatumallien hyväksikäytöstä sisäisessä tarkastuksessa.

Hallituksen puheenvuorossa Raija-Leena Hankonen-Nybomin esitystä fasilitoi Leena Linnainmaa: viesti tarkastajille oli – ”tuokaa osaamistanne rohkeasti esiin”. Puheenvuorossa annettiin konkreettisia eväitä vuoropuheluun hallituksen kanssa sekä tiivistettyyn ja olennaiset asiat esille tuovaan raportointiin.

”Todella hyvin rakennettu esitys, jota olisin mielelläni kuunnellut pidempään kuin sille oli varattu aikaa. Sisältö sai ajattelemaan sisäisen tarkastuksen asemaa ja arvostusta organisaatiossa.”

”Erittäin käytännönläheisiä asioita. Harvoin kuulee tällaisia kommentteja, joista oikeasti on hyötyä sisäisen tarkastuksen työssä.”

Virpi Vuorinen kertoi, mitä diversiteetti tarkoittaa Nordean sisäisessä tarkastuksessa ja miksi sen kehittäminen on tärkeää. Oli mielenkiintoista kuulla, miten todella suuressa tarkastusyksikössä diversiteetti näkökulma on vaikuttanut ja vaikuttaa tarkastusyksikön rakentamiseen ja jatkuvaan kouluttamiseen.

”Todella mielenkiintoinen aihe, joka herätti ajattelemaan oman yksikön diversiteettiä”

Wärtsilällä oli toteutettu ulkoinen laadunarviointi ja Tom Unnérus jakoi tästä kokemuksia. Mikko Reinilä EY:ltä kuvasi laadunarvioinnin toimintamallia.

”Wärtsilän näkemykset olivat mielenkiintoisia. Hyviä kokonaisuuksia; sai käsityksen aiheesta.”

Speed datingissa jatkoimme edelleen laatuteemaa siten, että jokainen pääsi keskustelemaan tästä aiheesta oman työnsä näkökulmasta. Keskustelu lähti lähes laukalle ja salissa sekä linjoilla oli paljon positiivista energiaa – olipa mukava vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa – kuulla käytäntöjen yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista keskusteluun valittujen laatu/vaikuttavuusteemojen ympäriltä.

Edelleen kehitettävää on, että saadaan kaikki etäilijät osallistumaan myös seminaarin vuorovaikutteisiin osioihin, kuten speed datingiin – ne etäilijät, jotka osallistuivat, olivat toteutukseen varsin tyytyväisiä.

”Hyvin järjestetty: aika ja aiheet. Keskusteltavaa riitti!”

”Tämä oli virkistävää vaihtelua ja muiden kollegoiden tapaaminen on yksi keskeinen syy osallistua seminaariin (paikan päällä). Hyvä lisä päivään. Hyvät aiheet.”

Jaana Ilomäki kertoi CAF / EFQM – laatutyötyökaluista ja miten ne voivat tukea sisäisen tarkastuksen toimintaa.

”Luonteva ja asiantunteva esitys, jossa oli erinomaisia kevennyksiä, joiden avulla mielenkiinto pysyi valppaana. Oma tausta laatutyöstä auttoi saamaan tästä esityksestä paljon irti. Hyvä kokonaisuus.”

Stora Enson sisäinen tarkastus on lähtenyt kehittämään tarkastustyön yhdenmukaisuutta ja laatua. Anne Maupin esitteli tarkastusprosessissa käytettävää työkalua, jonka avulla varmennetaan standardien noudattamista sekä työn laatua. Isommassa tarkastusyksikössä tarkastusohjelmiston avulla tuodaan myös yhtenäisyyttä työskentelytapoihin ja tarkastuksen dokumentointiin.

”Hyvä keissiesimerkki, joka herätti ajattelemaan ja ideoimaan kehityssuuntaa omalle yksikölle. Hyviä käytännönläheisiä asioita.”

Katleen Seeuws & Pam J. Stroebel Power kertoivat ehdotetuista kansainvälisten ammattistandardien muutoksista ja miten ehdotusten kommenttikierrosten kanssa edetään.

Saila Saarelma päätti kevätseminaaripäivän esitykseen vuorovaikuttamisesta ja siitä, miten olisi hyvä ymmärtää tarkastuksessakin, että kukin kommunikoidessaan voi lähestyä ja käsitellä samaakin asiaa niin eri ajattelutavoilla!

Kirkkaimpana mieleen jäi kuuntelemisen taidon harjoittelu. Esitys sai aikaan itsereflektiota, joka on aina hyödyllistä työssä, jossa vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa.”

Isosti kiitos kaikille Kevätseminaariin osallistujille – aktiivisesta mukana olosta ja erinomaisesta tunnelmasta. Hyvien esitysten ohella te teitte tästä hienon tapahtuman! Ja lämmin kiitos palautteesta, kuuntelemme sitä herkällä korvalla, otamme siitä koppia ja toteutamme toiveitanne tulevissa seminaareissamme.

“All in all – The event was very useful and enjoyable. Good mix of topics, lively presentation style, excellent choice of venue/ location. Big thank you to the organizers!”

Tästä on hyvä jatkaa kohti Syysseminaaria 7.11-8.11.23, Helsingissä – Save the date and Stay tuned!

Tapahtumapaikan sanoittamana – oikein hyvää kevään jatkoa, ja orastavaa kesää!

Avaa koko näytössä.