Koulutuksiin ja tapahtumiin tästä 

Kestävää kehittymistä käytännössä – Progress Through Sharing

Yhdistyksen koulutustoimikunta sai huhtikuussa uusia jäseniä ja on päättänyt toteuttaa syksyn 2017 koulutukset yhdistyksemme moton hengessä: Progress Through Sharing. Tavoitteena on saavuttaa koulutuksella yhä laajempi joukko jäseninä (ja myös muita asiantuntijoita) ja jakaa tietoa sekä kokemuksia osallistujien kesken. Koulutuksiin lisätään käytännönläheisiä esimerkkejä ja toimintamalleja. Syksyn koulutukset rakentuvat osista, joista jokainen voi rakentaa itselleen oman tarpeen mukaan oman koulutuskokonaisuuden. Luennoitsijat osallistuvat keskusteluihin molempina päivinä.

Syksylle suunnitellut uudet kurssiluonnokset sekä jäsensivuille jo aikaisemmin kiinnitetyt kurssit esiteltiin kokonaisuudessaan jäsenistölle IIAn ja ISACAn yhteisessä kuukausi-kokouksessa toukokuussa.. Vastaanotto oli hyvin positiivinen. Kun esityksessä nousi esille yhdistyksemme motto ”Progress Through Sharing” yleisön joukosta kuului ”and Sharing is Caring!”. Oivallisesti sanottu ja ilmentää osuvasti yhdistyksemme arvoja: Jäsenlähtöisyys, Asiantuntijuus, Vuorovaikutteisuus ja Tavoitteellisuus.

Tervetuloa mukaan oppimaan, jakamaan tietoa ja keskustelemaan!

Koulutusterveisin,

Pia Linja
koulutustoimikunnan puheenjohtaja

Tutustu syksyn 2017 luennoitsijoihin

Hendrik Ceulemans

Hendrik Ceulemans

Kouluttaa:
Auditing IT and Information Security Controls - Practical Approach also for non-IT Auditors, 14.-15.11.2017

CGEIT, CISA, MCA, MBA InfoGovernance bvba

Hendrik Ceulemans is a lecturer and consultant, having an extensive experience in more than 30 countries on 4 continents, in the areas of information and IT governance, risk management and information security. Since more than 10 years he lectures very frequently in a variety of EU organizations, including for the auditors of the Internal Audit Service and of the European Court of Audit in Luxembourg. Previously he has worked e.g. in the AG Insurance Group in Belgium, in the fields of corporate planning, performance measurement and Seven years in IT audit.

Pekka Hannukkala

Pekka Hannukkala

Kouluttaa:
Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017

GRC:n ja tarkastuksen ammattilainen, Certified Business Coach

Pekka Hannukkala on työskennellyt lähes 20 vuotta sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä kansainvälisissä listayhtiöissä. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Sisäiset tarkastajat ry:n toimintaan mm. hallituksen puheenjohtajana. Pekka on myös esiintynyt luennoitsijana ja kirjoittanut artikkeleita liittyen sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan aihealueisiin. Pekka on Certified Business Coach® sekä suorittanut Kauppakamarin järjestämän Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) koulutuksen ja tutkinnon.

Tuulikki Help

Tuulikki Help

Kouluttaa:
Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017
Tehokas tarkastusprosessi ja siihen liittyvät käytännön mallipohjat, 10.-11.10.2017
(Tehokkaan tarkastusprosessin kurssikuvaus päivittyy kotisivuille elokuussa)

Tarkastuskoulu-Tarkastusakatemia, tarkastuksen ammattilainen

Tuulikki Help on toiminut Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennian tarkastusjohtajana vuodesta 2000 alkaen. Hän jäi eläkkeelle vuonna 2013, perusti Tarkastuskoulun ja on toiminut sen jälkeen itsenäisenä kouluttajana ja neuvonantajana.
Ennen vuotta 2000 Tuulikki toimi talousjohtajana useissa rakennus- ja rahoitusyhtiöissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
Tuulikki työskenteli Vakuutusvalvontavirastossa (nykyinen Finanssivalvonta) vuosina1996-2000
Tuulikki ollut IIA Suomen hallituksen jäsen vuosina 2003-2005 (seminaaritoimikunnan puheenjohtaja) ja uudelleen vuosina 2008 -2011 (Round Tablen perustaja ja puheenjohtaja).
Tuulikki on toiminut kouluttajana useissa koti- ja ulkomaisissa alan seminaareissa ja kirjoittanut artikkeleita sekä koti- että ulkomaisiin ammattilehtiin.

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho

Kouluttaa:
Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017

Tarkastusjohtaja, JHTT, CGAP, CRMA, Tampereen kaupunki

Markus Kiviaho on erikoistunut johtamisen ja hallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omistajaohjauksen arviointeihin ja konsultaatioihin. Hän on toiminut useiden vuosien aikana sisäisen tarkastuksen johtajana Audiator - yhtiöissä vastaten sisäisen tarkastuksen palveluiden tuottamisesta valtion virastoille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Johtavana konsulttina hän vastasi FCG Konsultointi Oy:ssä mm. valtakunnallisesta Toimintakykyiset Kuntakonsernit kehittämisohjelmasta. Kiviaho on aktiivisesti osallistunut mm. kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten sekä Suomen Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suosituksen valmisteluun. Tällä hetkellä Kiviaho toimii Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana.

Sari Kyllönen

Sari Kyllönen

Kouluttaa:
Laadunvarmistus 5.9.2017

Sisäisen tarkastuksen päällikkö, Helsingin kaupunki

Sari Kyllösellä on 17 vuoden kokemus Helsingin kaupungin sisäisestä tarkastuksesta. Hän on johtanut sisäistä tarkastusta yli kymmenen vuotta. Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen toinen ulkoinen laadunarviointi valmistui 2016.

Pia Linja

Pia Linja

Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017

Yleisradio Oy, Sisäinen tarkastus, koulutustoimikunnan pj.

Pia Linja vastaa Yleisradio Oy:n sisäisestä tarkastuksesta ja toimii Sisäiset tarkastajat ry:n koulutustoimikunnan puheenjohtajana sekä on yhdistyksen hallituksen jäsen. Pia on myös Steering Group member of EBU (European Broadcasting Union). Tämän lisäksi Pia on Helsingin Ekonomien Julkishallinnon ryhmän jäsen.

Anne Maupin

Anne Maupin

Kouluttaa:
Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017

Director, Internal Audit, Stora Enso Oyj

Director Internal Audit (2014 - present) Responsible for internal audits, mainly focusing on the 2nd line of defence (Group Functions and similar), member of the Internal Controls steering committee and also responsible for internal audit methodology enhancement and fraud investigations.

Mauri Mikola

Mauri Mikola

Kouluttaa:
Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017

Sisäisen tarkastuksen johtaja, CIA, Lähitapiola Oy

Mauri työskentelee LähiTapiolan sisäisen tarkastuksen johtajana. Hänellä on noin 13 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen tehtävistä pääosin palveluntuottajan roolissa. Mauri on toiminut pääosin rahoitus- ja vakuutus-, eläkevakuutus- ja julkisen sektorin organisaatioiden sisäisen tarkastuksen tehtävissä ja on toiminut lukuisten eri lailla asemoitujen tarkastusorganisaatioiden vetovastuussa.

Pasi Mäkinen

Pasi Mäkinen

Kouluttaa:
Laadunvarmistus 5.9.2017

Chief Audit Executive, Kesko Oyj, Group Internal Audit

Pasi Mäkinen on toiminut Kesko-konsernin tarkastusjohtajana 8 vuotta. Pääosan tästä ajasta hän on vastannut myös konsernin riskienhallinnasta. Sitä ennen hän on ollut yli 20 vuoden ajan monipuolisissa liikkeenjohdon tehtävissä Kesko-konsernissa. Hänen tarkastusjohtajakautensa aikana Keskossa on toteutettu kaksi laajaa ulkoista laadunvarmistusarviointia.

Sari Ojala

Sari Ojala

Kouluttaa:
Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017
Tehokas tarkastusprosessi ja siihen liittyvät käytännön mallipohjat, 10.-11.10.2017
(Tehokkaan tarkastusprosessin kurssikuvaus päivittyy kotisivuille elokuussa)

Tarkastusjohtaja, CIA, CCSA, Hypoteekkiyhdistys

Sari Ojala vastaa Suomen Hypoteekkiyhdistys konsernin sisäisestä tarkastuksesta. Sarilla on usean vuoden monipuolinen kokemus sisäisestä tarkastuksesta ja kokemusta raportoinnista niin keskijohdolle kuin ylimmälle johdolle.

James C Paterson

James C Paterson

Kouluttaa
Best practices in Internal Audit and the new IPPF, 25.-26.9.2017
Assurance mapping – a practitioner’s workshop, 27.9.2017

Consultant in Risk, Audit and Assurance

Former CAE of AstraZeneca PLC, now consultant in risk, audit and assurance matters, leads training for the IIA in Belgium, France, Norway, Sweden, Switzerland and the UK. Specialist areas include Lean Auditing, Assurance Mapping, Root Cause Analysis, Auditing Culture and influencing and Political savvy for Internal Audit. Author of the book Lean Auditing, published by J Wiley & Sons in 2015. Regular speaker at the IIA Global Conference - 2014: Influencing and Political savvy for Internal Audit and 2016: Lean Auditing.

Erja Pullinen

Erja Pullinen

Kouluttaa:
Sisäisen tarkastuksen asema ja rooli oman organisaation johtamis- ja hallinnointimenettelyiden sekä sisäisen valvonnan kehittäjänä ja arvioijana, 12.-13.9.2017

Risk Specialist, Finanssivalvonta

Erja Pullinen toimii Finanssivalvonnassa riskiasiantuntijana vastuualueinaan operatiivisten riskien, maksu- ja IT- järjestelmien valvonta. Ennen Finanssivalvontaa Erja on toiminut maksujenvälityksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävissä pankissa. Erja on ollut mukana Euroopan pankkivalvojien ja keskuspankkien yhteisessä vähittäismaksujen turvallisuutta käsittelevässä SecuRePay-foorumissa, jossa ovat viimeksi olleet työn alla toiseen maksupalveludirektiiviin (PSD2) liittyvät turvallisuusohjeet. Lisäksi Erja on osallistunut tarkastusten koordinointiin Finanssivalvonnassa ja Euroopan yhteisessä pankkivalvonnassa (SSM). CIA-tutkinnon Erja on suorittanut vuonna 2005.

Niina Ratsula

Niina Ratsula

Kouluttaa:
CIA-valmennus syksy 2017

KTM, CIA, CCSA, CRMA, Kemira Oyj

Niina Ratsula on toiminut lähes kymmenen vuotta sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävissä mm. Nokian ja Kemiran palveluksessa. Tällä hetkellä hän vastaa Kemira Oyj:n eettisistä ja compliance asioista. Niina on itse suorittanut CIA-tutkinnon vuonna 2013, joten kurssin ohjaus pohjautuu vahvasti omaan kokemukseen parhaista käytännöistä tentiin valmistautumisessa.

Karri Tomula

Karri Tomula

Kouluttaa:
CIA-valmennus syksy 2017

Johtaja, Cap Gemini

Part 3:ssa mukana on myös Karri Tomula, joka vastaa IT / Business Continuity alueen valmennuksesta. Karri toimii johtajana Cap Geminissa. Hänellä on vahva kokemus luennoitsijana riskienhallinnan, tietojärjestelmätarkastuksen ja tietoturvan aihepiiristä useiden vuosien ajalta mm. Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Vaasan yliopistossa. Aikaisemmin Karri on toiminut turvallisuuspäällikkönä Nets Groupissa ja tarkastajana sekä konsulttina Deloitten ja KPMG:n palveluksessa. Lisäksi hän on kirjoittanut johtamiseen liittyviä teoksia.

Helge Vuoti

Helge Vuoti

Kouluttaa:
Laadunvarmistus 5.9.2017

JHTT, CIA, CCSA, CISA, CFE, BDO Oy

Helge Vuotilla on lähes 25 vuoden kokemus sisäisen tarkastuksen, tietojärjestelmätarkastuksen ja riskienhallinnan toimeksiannoista.
Hänellä on kokemusta sisäisen tarkastuksen toimintojen perustamisesta, kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja tarkastustoimeksiantojen suorittamisesta sekä sitä myötä syntynyt näkemystä sisäisen tarkastuksen järjestelmistä ja rakenteista.
Hän on viime vuosina osallistunut ulkoisena laadunvarmistajana useisiin IIA:n ammattistandardien mukaan suoritettuun laadunvarmistuksen ja hänellä on laajaa kokemusta muusta laadunvarmennustyöstä.