‹ Takaisin

Avaimet hyvään hallintotapaan

Uusi raportti esittelee avaimet hyvään hallintotapaan. Sisäisen tarkastuksen ja talouden selkeät erilliset roolit tarjoavat korvaamatonta tukea.

IIA:n ja IFAC:n (the International Federation of Accountants) asiantuntijoiden tekemän raportin mukaan tuloksellinen hallinto- ja ohjausjärjestelmä on lopputulema organisaation politiikkojen, prosessien ja toimintojen välisen kanssakäymisen yhdistelmästä.

Raportissa kuvataan useita avainvaatimuksia tulokselliseen hallinto- ja ohjausjärjestelmään. Tässä niistä muutama:

  • eettinen organisaatiokulttuuri, joka ohjaa tuloksellisia johtajia toteuttamaan hyvää hallintotapaa läpi organisaation
  • tuloksellinen kommunikointi ja yhteistyö erilaisten roolien kesken
  • sisäisen tarkastuksen ja talouden riittävät kompetenssit saavuttamaan sidosryhmien (ylin johto ja hallitus) tuki ja kunnioitus

Richard Chambersin (IIA President and CEO, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA) mielestä yhteistyö sisäisen tarkastuksen ja talouden välillä on kriittistä varmistamaan hyvä hallintotapa. Rachel Grimes (IFAC President) korostaa myös yhteistyön hyötyjä ja sanoo, että vallalla on vahva tarve toteuttaa toimenpiteitä ja säilyttää kulttuuri, joka ajaa hyvää hallintotapaa.

Raportti osoittaa, että koska näillä kahdella toiminnolla on toisiaan täydentävät roolit, niiden päällekkäiset tehtävät saattavat auttaa välttämään puutteita hallinto- ja ohjausjärjestelmässä. Asiantuntijat osoittavat, että molemmilla toiminnoilla tulisi olla tukijoita sekä organisaation sisällä että ulkopuolella, jotka puhuvat niiden tärkeyden ja lisäarvon puolesta.

Chambers lisää, että sisäisen tarkastuksen tulee olla itse itsensä puolestapuhuja ja tehdä töitä tuodakseen esille hyödyt sisäisen tarkastuksen sisällyttämisestä hallinto- ja ohjausjärjestelmään. Sidosryhmät, jotka ymmärtävät monitahoisen vuorovaikutuksen ja hallinto- ja ohjausjärjestelmään vaikuttavat suhteet, ovat parhaassa asemassa auttaakseen organisaatioitaan menestymään.

Lue lisää lataamalla raportti täältä.