‹ Takaisin

For Some Audit Reports: It’s Better Never Than Late

14 June 2021

”During his diatribe over the late audit report, my colleague pointed out several pitfalls from the audit that are true all too often when audits take too long. First, he observed that some of the audit results are out of date – portions of the audit addressed controls and operations pre-Covid that bear no resemblance to mid-2021. Second, he pointed out that some of the conditions could have been corrected far earlier if he had been given a copy or briefed on the draft findings. He concluded by observing that the final report was of virtually “no value” to the organization. I couldn’t disagree since the client is usually in the best position to make that assessment.”

Kollegani toi esiin myöhäisen tarkastusraportin osalta useita auditointiin liittyviä haittoja, jotka ovat totta liian usein, kun tarkastukset vievät liian kauan. Ensinnäkin hän huomautti, että osa tarkastuksen tuloksista on vanhentuneita – osa tarkastuksesta kohdistui Covidia edeltäviin tarkastuksiin ja toimintoihin, jotka eivät muistuta vuoden 2021 puoliväliä. Toiseksi hän huomautti, että jotkut olosuhteet olisi voitu korjata paljon aikaisemmin, jos hänelle olisi annettu kopio tai tiedotettu luonnoksena tarkastuksen havainnoista. Hän totesi lopuksi, että loppuraportilla ei ollut käytännössä mitään arvoa organisaatiolle. En voinut olla eri mieltä, koska asiakas on yleensä parhaassa asemassa arvioinnin tekemiseen.

Lue koko artikkeli täältä. Read the whole article from here.