‹ Takaisin

Hallinnon tehokkuuden mittaaminen

Kansainvälisen IIA:n artikkeli 13.12.2019

Uusin Tone at the Top -artikkeli käsittelee, miten voisi mitata hallinnon tehokkuutta ja mitä haasteita siinä on. Artikkelissa kuvataan arvioinnin haasteita ja kuinka sitä tehdään usein väärin. Tämän takia artikkelissa pohditaan, mitä voitaisiin tehdä puutteiden korjaamiseksi.

Artikkelin johtopäätöksissä päädytään siihen, että monet yritykset eivät mittaa hallinnon tehokkuutta juuri sen takia, koska se on niin hankalaa. Artikkelissa korostetaan lisäksi, että hallinto on muutakin kuin politiikkoja ja prosesseja, vaan se on myös päätöksentekoa, tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumisen seurantaa.

Mittaamisen tärkeyttä korostetaan liiketoiminnan onnistumisen mittaamiseen laadituilla malleilla (kuten Six Sigma, Kaizen ja Lean), mutta hallinnon tehokkuuden mittaamiseen ei ole vastaavia luotu. Peter Drucker on todennut, että se, mitä ei voida mitata, ei voida parantaa.

Tämän takia pitää käyttää standardeja, benchmarkausta, vertailuja ja arviointimalleja. Kaikesta tärkeydestä ja merkityksellisyydestä huolimatta, monet yritykset eivät mittaa hallinnon toimivuutta. Erään yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan vain viidesosa yrityksistä arvioi säännöllisesti hallintonsa tehokkuutta.

Artikkelissa esitetään mittaamisen haasteita ja yleisimmät syyt epäonnistumiseen sekä pyritään löytämään niille ratkaisut. Lopuksi kerrotaan Yhdysvaltojen pörssiyhtiöille laaditusta hallinnon arviointimallista.

Artikkeli on vapaasti ladattavissa yhdistyksen sivuilla.