‹ Takaisin

IIA Finland käynnistää uuden pienryhmän

Pienryhmä pienille tarkastusorganisaatioille!

Yhdistyksen strategisina päätavoitteina on

  1. tukea sisäisten tarkastajien osaamisen kehittymistä,
  2. vahvistaa sisäisen tarkastuksen ammattikuntaa ja
  3. luoda sisäisille tarkastajille jatkuvaa arvoa.

Yhdistyksen tavoitteena on mm. järjestää tulevaisuuden vaateet täyttävää ammatillista sisäisen tarkastuksen koulutusta ja muuta tukea, edistää jäsenten välistä vuorovaikutusta sekä tukea jäsenten toimintaedellytyksiä.

Strategian toteuttamisen yksi keino yhdistyksessä ovat jäsenille avoimet pienryhmät. Pienryhmien tavoitteena on teemoittain ja toimialoittain koota yhteen yhdistyksemme jäsenet ja tarjota heille mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen, lisäarvon tuottamiseen omassa organisaatiossaan sekä verkostoitumiseen.

Sisäiset tarkastajat ry:n hallitus on tunnistanut toiminnassaan, että moni jäsen työskentelee pienessä, 1-2 hengen, tarkastusorganisaatiossa. Lisäksi jäsenistö on eri tilaisuuksien yhteydessä toivonut pienille tarkastusorganisaatioille kohdistettua pienryhmää oman arkensa tueksi. Edellä mainitusta syystä yhdistyksemme on päättänyt perustaa pienryhmän pienille tarkastusorganisaatioille. Pienryhmän järjestäytymiskokous tullaan järjestämään helmikuussa ja siitä saa lisätietoa Jari Järviseltä (jari.jarvinen@fennia.fi).

Muista yhdistyksemme pienryhmistä ja toimikunnista löydät lisätietoa täältä. 

Ps. Jos et ole vielä jäsen, lisätietoa jäsenyydestä, jäseneduista ja jäseneksi liittymisestä löydät täältä.