‹ Takaisin

IIA on julkaissut uuden kirjan yrityskulttuurin tarkastamisesta

“Understanding and Auditing Corporate Culture — A Maturity Model Approachkuvaa viittä yrityskulttuurin maturiteettitasoa ja kartoittaa jokaiseen tasoon liittyvät tarkastus– ja konsultointitoimenpiteet 

Tämä käytännön tason opas, joka on luotu erityisesti tämän päivän tarkastusjohtajille, selittää miten korkeampi maturiteettitaso liittyy sidosryhmien arvoon. Opas yhdistää kysymyksetmitä” (yrityskulttuuri) ja ”miten” (käyttäen maturiteettimallia). 

Luettuaan tämän kirjan, tarkastajien tulisi osata

Tunnistaa seuraavat yrityskulttuurin elementit: 

  • Käyttäytymismallit 
  • Normit 
  • Uskomukset 
  • Arvot 
  • ”Tone at the top” 

Tunnistaa eri maturiteettitasojen tunnusmerkit: 

  • Taso 1: Alkuvaihe (”initial”) – prosessi on ennustamaton, huonosti kontrolloitu ja reaktiivinen 
  • Taso 2: Hallittu (”managed”) – prosessi on luotu projekteja varten ja on usein reaktiivinen 
  • Taso 3: Määritelty (”defined”) – prosessi on luotu organisaatiolle ja on proaktiivinen (projektit ammentavat prosessinsa organisaation standardeista) 
  • Taso 4: Määrällisesti hallittu (”quantitatively managed”) – prosessia mitataan ja kontrolloidaan
  • Taso 5: Optimoitu ( ”optimizing”) – fokus on prosessin parantamisessa 

Kirja on saatavilla IIA:n kirjakaupasta.