‹ Takaisin

Jäsenille! 5G-teknologian haasteet ja riskit

5G-teknologian haasteet ja riskit 

Yhdistys on julkaissut 2.5.2019 artikkelin Global Perspectives and Insights, 5G and the Fourth Industrial Revolution, Part I. Artikkelissa pohditaan uuden mobiiliteknologian aiheuttamia haasteita, uhkia, mahdollisuuksia, kustannuksia ja huolia liittyen tiedon varastoimiseen, tiedolla johtamiseen, tiedon suojaamiseen ja analyyseihin. Teksti sisältää myös viittaukset sisäisen tarkastuksen ammattistandardeihin, aina asianomaisessa kohdassa.

Artikkelissa nostetaan esille ne asiat, joihin ylimmän johdon ja sisäisen tarkastuksen pitää kiinnittää huomiota. Näitä ovat esimerkiksi tiedon laatu, tiedon vaatimustenmukaisuus, tiedonhallinta ja analytiikka. Julkaisussa pidetään merkittävänä riskinä esimerkiksi sitä, että tarkastuksissa keskitytään selvittämään asioita, joista saadaan tietoa helposti ja jätetään selvittämättä ne seikat, joista tiedon hankkiminen on hankalampaa.

Uuden teknologian myötä haasteita on tiedon yksityisyyden suojaamisessa, jolloin organisaatioiden täytyy miettiä, miten ne keräävät, käyttävät ja suojaavat tietoa. Tärkeätä on myös kiinnittää huomiota kyberturvallisuuteen ja tietoturvaan, sekä siihen miten sisäinen tarkastus voi arvioida kyberturvallisuuden ja tietoturvan uhkia ja hallintatoimenpiteitä. Artikkelissa viitataan myös sisäisen tarkastukseen tehtäviin kolmannen puolustuslinjan toimijana. Analytiikan käytön uhkina nähdään osaamisen keskittyminen muutamalle henkilölle sekä se, miten varmistetaan, että analytiikassa muokattu tieto on eheätä. Julkaisussa on viittauksia moniin tutkimuksiin, joissa aihetta on käsitelty.

Artikkelissa kerrotaan myös, miten teknologian muutoksiin pitää ylimmässä johdossa ja sisäisessä tarkastuksessa varautua, sekä korostetaan sitä, että varautuminen pitää tehdä heti, eikä vasta sitten, kun ongelma on havaittu ja on jo myöhäistä. Lisäksi kerrotaan tavoista, miten robotiikka, tekoäly, automatiikka ja analytiikka voivat auttaa sisäistä tarkastusta, ja miten se auttaa liiketoimintaa. Julkaisun teksti on kaiken kaikkiaan hyvin teknistä ja teknologiapainotteista, mutta artikkelin lopussa on tekstiin liittyvä sanasto ja selitykset, mitä kullakin termillä artikkelissa tarkoitetaan.

Julkaisuun liittyvä osa II (Managing in a ”Connected-everything World”) julkaistaan myöhemmin.

Jäsenet pääsevät lataamaan artikkelin tästä.