‹ Takaisin

Julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristö (Julkri)

Tiedonhallintolautakunnan antama suositus julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristöstä (Julkri) on julkaistu.

Arviointikriteeristö tukee koko julkishallinnon tietoturvallisuuden kehittämisen ja arvioinnin tarpeita. Sitä voidaan käyttää apuna arvioitaessa tiedonhallintalaissa, turvallisuusluokitteluasetuksessa sekä osin myös tietosuoja-asetuksessa säädettyjen tietoturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttymistä.

Löydät julkaisun täältä.