‹ Takaisin

Julkisten hankintojen käsikirja 2023

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuositasolla lähes 50 miljardia euroa. Julkisten hankintojen käsikirja toimii organisaatioiden tukena, kun ne toteuttavat hankintoja ja kehittävät hankintakäytäntöjä, joiden avulla parannetaan hankintojen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Käsikirjan tavoitteena on tukea koko julkishallinnon hankintayksiköiden hankintatoiminnan järjestämistä ja organisointia, julkisten hankintojen suunnittelua ja kilpailuttamista, sopimus- ja toimittajahallintaa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä. Sillä pyritään myös yhtenäistämään julkishallinnon hankintakäytäntöjä ja -menettelyjä sekä tukemaan hankintatoiminnan kehittämistä ja hankintaohjeiden laadintatyötä.

Valtiovarainministeriö julkisti 5. syyskuuta Julkisten hankintojen käsikirjan, joka on nyt päivitetty koko julkisen sektorin yhteiseksi hankintakäsikirjaksi (aiemmin Valtion hankintakäsikirja). Käsikirja on suunnattu kaikille julkishallinnon hankintayksiköille eli valtiolle, kunnille ja hyvinvointialueille. Käsikirjan kohderyhminä ovat muun muassa hankintatoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat henkilöt sekä hankinnan valmistelusta ja kilpailutuksesta vastaavat hankinta-asiantuntijat ja substanssiasiantuntijat. Käsikirjan päivitys toteutettiin hankintojen asiantuntijoiden laaja-alaisessa työryhmässä.

Pääset lukemaan ja lataamaan käsikirjan täältä.