‹ Takaisin

Korruptiontorjuntaopas ja väärinkäytösriskien arviointi

13.11-19.11.2022 vietetään kansainvälistä International Fraud Awareness Week -viikkoa, jonka tarkoituksena on pyrkiä maailmanlaajuisesti minimoimaan väärinkäytösten vaikutuksia lisäämällä tietoisuutta väärinkäytösriskeistä.

Suomi on jo vuosien ajan taistellut korruptiota vastaan sekä kotimaan- että ulkomaankaupassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut muutama vuosi sitten oheisen Korruptiontorjuntaoppaan pk-yrityksille.

Suomi haluaa tällä oppaalla lisätä kotimaan ja/tai ulkomaiden markkinoilla toimivien pienten ja keskisuurten yritysten tietämystä korruption lukuisista riskeistä ja korruption seurauksista. Opas antaa yrityksille myös käytännön työkaluja korruption torjumiseen sekä esittelee konkreettisia esimerkkejä ja tapoja, joilla yritykset voivat ottaa käyttöön omat toimintasääntönsä korruption torjumiseksi.

Lue lisää täältä.

Lataa opas täältä.

Oikeusministeriön luotsaama korruptionvastainen kampanja kannustaa organisaatioita sitoutumaan korruptionvastaiseen toimintaan, huomioimaan erilaiset korruptioriskit sisäisessä valvonnassa sekä laatimaan tai päivittämään organisaation eettiset ohjeet. Yhdistyksemme ilmoittautui mukaan tähän ”SANO EI KORRUPTIOLLE -kampanjaan” kesällä 2019.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on mm.

  • hankkia väärinkäytösriskien ja niiden hallinnan arviointiin osaamista (IIA standardi 1210.A2),
  • arvioida väärinkäytösten ilmenemisen mahdollisuutta sekä niihin liittyvien riskienhallintaa (2120.A2),
  • raportoida ylimmälle johdolle väärinkäytösriskeistä (2060) sekä
  • arvioida ja antaa suosituksia etiikan ja arvojen edistämisessä (2110.A1).

Apuna tämän sisäisen tarkastuksen tehtävän toteuttamiseksi yhdistyksen jäsenet löytävät jäsenosiosta mm. ohjeen ”Rakenteellinen korruptio ja sisäinen tarkastus”.

Tutustu myös mm. oppaaseen Practice Guide: Internal Audit and Fraud, 2nd Edition.

Jos et ole vielä jäsen, lisätietoa jäsenyydestä, jäseneduista ja jäseneksi liittymisestä löydät täältä.