‹ Takaisin

Kulttuurin auditointi – miltä ilmapiiri meistä tuntuu

Auditing Culture Also Requires a Sense of “Smell”

Sitten hän huomautti, että kun tarkastamme kulttuuria, meidän olisi hyödynnettävä sitä, miltä ilmapiiri meistä tuntuu. Hän ei ehdottanut, että voisimme kirjaimellisesti ”haistaa” myrkyllisiä kulttuureja. Sen sijaan hän ehdotti, että kulttuuri voi olla vaikeasti tarkastettavissa. Kaikki kovat kontrollit voivat olla läsnä, mutta ”miten asiat tehdään täällä”, voi olla hyvin erilaista.

”He then observed that when auditing culture we also needed to leverage a sense of “smell.” He wasn’t suggesting that we could literally smell toxic cultures. Instead, he was suggesting that culture can be elusive when it comes to audit. All of the hard controls can be present, but “how things are done around here” can be very different.”

Read the whole article from here.