‹ Takaisin

Lausunto – hallituksen esitysluonnos sote-maakuntalaiksi

Sisäiset tarkastajat ry on lausunut 25.9.2020 hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE:ssä sote-maakuntalaiksi 51 §:n sisältämä riippumattoman sisäisen tarkastuksen järjestämisvelvoite on Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen näkemyksen mukaan hyvä uudistus, joka tukee julkisen sektorin hyvän hallinnon toteuttamista. Täsmennystä Sisäiset tarkastajat ry esittää 51 §:ään tiedonsaantioikeuksiin sekä lisäyksiä pykälän 51 perusteluihin.

Yhdistyksemme lausunto ja tarkemmat tiedot esitetyistä täsmennyksistä ja lisäyksistä löytyvät tästä dokumentista.