‹ Takaisin

Lohkoketjuteknologian lisääntyvään käyttöön liittyvistä riskeistä

Helmikuun Tone at the Top -julkaisussa (15.2.2019 Tone at the Top Issue 91 / February – Boards Look to Harness Blockchain Disruption) arvioidaan lohkoketjuteknologian lisääntyvään käyttöön liittyviä riskejä ja miten niiden käytön pitäisi vaikuttaa tarkastusvaliokunnan ja sisäisen tarkastuksen työn sisältöön.

Julkaisussa korostetaan, että vaikka toisaalta lohkoketjuteknologia tarjoaa merkittäviä hyötyjä kehittää liiketoimintoja, niin siihen sisältyy myös huolenaiheita ja pohdittavia asioita hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle, ylimmälle johdolle ja sisäiselle tarkastukselle.

Julkaisussa kerrotaan kolmesta yrityksestä esimerkkeinä, miten ne ovat hyödyntäneet lohkoketjuteknologiaa liiketoiminnassaan.

Julkaisussa muistutetaan hallituksen lakisääteisestä vastuusta hallita organisaation riskejä. Lohkoketjujen osalta se tarkoittaa sen arvioimista, miten toisaalta lohkoketjuteknologia parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta sekä tuo lisähyötyä liiketoiminnalle, mutta toisaalta pitää myös arvioida, miten uudet toimintatavat vaikuttavat sisäiseen valvontaan, kontrolleihin ja mahdollisesti luovat uusia riskejä.

Julkaisussa tuodaan esille, mitä kysymyksiä hallituksen pitäisi tehdä toimivalle johdolle kuten esimerkiksi se, kuinka paljon huomiota johdon pitäisi kiinnittää lohkoketjujen käyttöönoton myötä ja miksi se on niin tärkeätä.

Julkaisussa esitetään, mitä asioita sisäisen tarkastuksen tulisi nostaa esille tarkastusvaliokunnan apuna kertoessaan tarkastusvaliokunnalle lohkoketjuteknologiaan mahdollisista liittyvistä riskeistä ja kuinka hyvin riskienhallinnan nykyiset kontrollit niiden osalta toimivat.

Julkaisussa korostetaan, että lohkoketjuteknologian käytön lisääntymisen myötä tulee myös riskienhallinnalle, sisäiselle valvonnalle ja sisäiselle tarkastukselle uusia vaateita suunnitteluun, arviointiin ja raportointiin.

Tärkeä kysymys julkaisussa on myös se, onko sisäisellä tarkastuksella riittävät ja osaavat resurssit arvioida ja valvoa uusiin lohkoketjuihin liittyviä riskejä ja mahdollisia kontrollipuutteita.

Julkaisu on vapaasti ladattavissa yhdistyksen sivuilla. Pääset julkaisuun tästä.