‹ Takaisin

Miten varmistaa, että hallitus saa olennaisen tiedon riskienhallinnasta

5.4.2019 Tone at the Top (Issue 92 / April 2019)

Tone at the Top -julkaisussa pohditaan keinoja, miten varmistetaan, että hallituksen jäsenille toimitetaan kaikki olennaiset tiedot riskienhallinnasta. Julkaisussa kerrotaan eri tutkimuksista, joissa on tutkittu hallituksen saamaa raportointia ja miten hallituksen jäsenet ovat saamansa raportoinnin kokeneet. Kun ylin johto on hyvin valmistautunut siihen, mitä tietoja riskeistä hallitukselle pitäisi toimittaa, niin hallituksen toiminnan tehokkuus paranee ja tästä hyötyvät muutkin sidosryhmät.

Tutkimusten mukaan enemmistö johtajista kokee, että johdon hallitukselle toimittaman riskienhallinnan raportoinnin laatua pitää parantaa ja että hallitus tarvitsee parempaa raportointia, eikä niinkään määrällisesti enemmän raportointia. Julkaisussa on myös sisäisen tarkastuksen johtajien kommentteja, miten he ovat kokeneet hallitusraportoinnin ja mikä voisi olla sisäisen tarkastuksen rooli auttamassa hallituksen saamassa raportoinnissa. Julkaisussa korostetaan sitä, että ylimmän johdon pitää ymmärtää hallituksen haasteet ja tarpeet raportoinnille.

Julkaisussa esitetään myös vaateita tarkastusvaliokunnan toiminnalle ja mikä on tarkastusvaliokunnan rooli riskienhallinnan arvioinnissa ja raportoinnissa. Lopuksi julkaisussa korostetaan ylimmän johdon vastuuta hallitusraportoinnin sisällöstä, kattavuudesta ja oikeellisuudesta. Julkaisun voi ladata vapaasti yhdistyksen sivuilta. Julkaisun lopussa on myös kysely, johon vastaamisen jälkeen saa vertailun, miten muissa organisaatioissa on kyselyyn vastattu. Kyselyssä kysytään, kuinka paljon sisäinen tarkastus osallistuu hallitusraportoinnin sisällön oikeellisuuden arviointiin (ei lainkaan, vähän, kohtuullisesti, paljon vai erittäin paljon).

Pääset julkaisuun tästä.