‹ Takaisin

Monimuotoisuuden ja osallisuuden vaikutusten ymmärtäminen

IIA on julkaissut Global Perspectives and Insights -raportin ”Understanding the Effects of Diversity and Inclusion on Organizations”

Monimuotoisuus on laaja ja ajankohtainen aihe tämän päivän ympäristössä. Organisaation monimuotoisuudesta käytävä keskustelu kannattaa käydä, koska tutkimus osoittaa, että keskustelulla on konkreettinen vaikutus työpaikan tuottavuuteen ja organisaation arvoon. Sitä vastoin monimuotoisuuden puute on organisatorinen riski, joka voi olla yhtä tärkeä kuin mikä tahansa muu riski, jonka sisäinen tarkastus tunnistaa. 

ssä Global Perspectives and Insights -julkaisussa kuvataan, kuinka monimuotoisuus vaikuttaa työpaikkaan, yhteisön tuottavuuteen ja organisaation arvoon sekä miksi sisäisen tarkastuksen tulisi nimenomaisesti olla monimuotoisuuden puolustaja kaikissa eri muodoissaan – niin omassa toiminnassaan kuin myös koko organisaatiossa. 

Vaikutusten ymmärtämisellä saavutettavat tärkeimmät edut: 

  • Tunnistaa monimuotoisuuden ja osallisuuden välinen yhteys, arvioida organisaatioiden mahdollisuuksia hyödyntää niitä ja mahdollistaa sen, miten sisäinen tarkastus voi edistää niitä omissa organisaatioissaan.
  • Ymmärtää, miten monimuotoisuutta ja osallisuutta edistävät strategiat ja prosessit voivat vaikuttaa positiivisesti ja kannustavasti koko organisaatioon. Tähän sisältyy kulttuurisia ja taloudellisia etuja, jotka ulottuvat hallituksesta ja ylimmästä johdosta läpi koko organisaation.
  • Ymmärtää, kuinka monimuotoisuuteen liittyvien ohjelmien ja aloitteiden puute on riski organisaation pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiselle.
  • Kouluttaa sisäisiä tarkastajia ja sen sidosryhmiä, kuinka monimuotoisuuteen ja osallisuuteen perustuva politiikka toteutetaan asianmukaisesti välttäen yleisiä sudenkuoppia, joilla voi olla juuri päinvastainen vaikutus.

Raportti on saatavilla jäsenille täältä.