‹ Takaisin

Neljä avainta sisäisen tarkastuksen muutokseen

Neljä avainta sisäisen tarkastuksen muutokseen

Richard Chambersin blogi 12.3.2018

Elämme muutoksen aikoja. Teknologia kiihdyttää muutosvauhtia ja vaatii, että hyväksymme ja omaksumme muutoksen elämäntapana. Uusi uljas maailma vaatii organisaatioita, instituutioita ja yksilöitä keksimään itsensä uudelleen.

Tämä dynaaminen todellisuus lisää sisäisen tarkastuksen työn monimutkaisuutta ja merkitystä. Muutos aiheuttaa ongelmia ja organisaatiot, joita palvelemme, toimivat parhaiten, kun ongelmat minimoidaan. Sisäistä tarkastusta pyydetään tekemään enemmän ja vastaamaan entistä paremmin sidosryhmien vaatimuksiin. Muutospaineiden takia emme voi toimia samalla tavoin kuin aikaisemmin.

Ammattimme pitää muuttua. Muutos merkitsee erilaisten asioiden tekemistä, ei samojen asioiden tekemistä eri tavoin.

IIA on julkaissut vuoden 2018 ”North American Pulse of Internal Audit” kyselyn tulokset ja esiin nousi neljä keskeistä muutosaluetta:

  1. Sisäisen tarkastuksen pitää olla ketterä. Ketteryys tarkoittaa valmiutta ajattelutavan muutokseen ja valmistautumista ongelmallisten riskien ja tilanteiden tarkasteluun. Tarkastustyö suunnataan merkittävimpiin asioihin ja muodostetaan tiimejä, joissa on oikeanlainen yhdistelmä erilaista osaamista. Työskentelyä koordinoidaan organisaation muiden tahojen ja resurssien kanssa.
  2. Sisäisen tarkastuksen pitää edistää innovaatioita. Ongelmien voittaminen edellyttää, että edistämme innovaatioita ja haastamme olemassa olevan tilanteen. Meidän pitää kyseenalaistaa nykyiset toimintatapamme ja ottaa käyttöön uusia työkaluja kuten data-analytiikkaa ja sähköiset työpaperit.
  3. Sisäisen tarkastuksen pitää määritellä uudelleen osaamistarpeensa. Tiimien, joissa on oikea yhdistelmä erilaista osaamista, muodostaminen on avain ketteryyteen ja innovatiivisuuteen. Sisäisen tarkastuksen tavoitteiden pitää ohjata henkilöstön osaamisvaatimuksia. Liian usein sisäisen tarkastuksen työtä määrittelee olemassa olevan henkilöstön osaaminen, mikä vaarantaa ketteryyden ja innovatiivisuuden.
  4. Sisäisen tarkastuksen pitää kannustaa ylintä johtoa osallistumaan. Ylimmän johdon osallistumista voi edistää pyytämällä sitä arvioimaan sisäisen tarkastuksen suoriutumista ja resursseja. Samalla ylin johto tukee työtämme. Meidän pitää myös kehittää tarkastusvaliokunnan ymmärtämystä organisaation kohtaamista riskeistä. Meidän pitää edistää avointa keskustelua tilanteista, joissa sisäisen tarkastuksen johtaja on eri mieltä toimivan johdon kanssa.

Four Urgent Keys to Transforming Internal Audit – Chambers Blog – 2018