‹ Takaisin

Päivitetty opas: Global Technology Audit Guide (GTAG)

IIA julkaissut päivitetyn oppaan (Global Technology Audit Guide (GTAG)) tietohallinnon ohjaus- ja hallintajärjestelmän tarkastamiseen

IIA on julkaissut päivitetyn oppaan tietohallinnon ohjaus- ja hallintajärjestelmän tarkastamiseen helpottaakseen sisäisiä tarkastajia tuottamaan lisäarvoa myös tällä yrityksille tärkeällä osa-alueella. Päivitys sisältää ylätason yhteenvedon tietohallinnon ohjaus- ja hallintajärjestelmästä ja korostaa tärkeitä tekijöitä menestyksellisen lähestymistavan kehittämiseksi:

  • ohjaus- ja hallintajärjestelmän toimenpiteiden arviointi suhteessa sisäisen tarkastuksen näkemykseen riskinottokyvystä
  • konsultointitoimeksiantojen toteuttaminen hallituksen valtuuttamana
  • jatkuva keskustelu ICT:n kanssa olennaisten muutosten huomioimisen varmistamiseksi

Opas sisältää myös työkaluja, mm. ohjeet toimeksiannon toteuttamiseksi, sisäisten valvontatoimenpiteiden kyselylomakkeen ja esimerkin tietohallinnon ohjaus- ja hallintajärjestelmän riski- ja kontrollimatriisiksi. Jäsenet voivat ladata oppaan jäsenetuna ja ulkopuoliset voivat ostaa sen The IIA Bookstore:sta