‹ Takaisin

Richard Chambers -blogi: Mitä sisäisten tarkastajien pitäisi tehdä, kun imperiumi tekee vastaiskun?

What Should Internal Auditors Do When the Empire Strikes Back?

Richard Chambersin blogi 16.1.2018

Suurin osa sisäisen tarkastuksen toimeksiannoista toteutetaan myönteisessä ja rakentavassa hengessä ja tarkastuksen tulokset kehittävät toimintaa.

Sisäisen tarkastuksen toiminnan tuloksellisuuden kannalta on olennaista, että tarkastettavaan organisaatioon on hyvät ja toimivat suhteet. Toisinaan sisäiset tarkastajat kuitenkin joutuvat johdon vihan kohteeksi.

Kokemukseni mukaan johdon ja sisäisten tarkastajien erimielisyydet havainnoista tai suosituksista eivät ole harvinaisia. Ne voivat olla osa normaalia tarkastusprosessia. Kun erimielisyydet kärjistyvät ja johto pyrkii heikentämään tarkastusprosessia tai suorastaan kostamaan sisäisille tarkastajille, tarkastajien pitäisi pyrkiä liennyttämään tilannetta.

Seuraavassa on kuvattu muutamia hankalia tilanteita ja annettu suosituksia, miten tilanteessa olisi hyvä toimia.

Johto reagoi voimakkaan kielteisesti sisäisen tarkastuksen tuloksiin. Kun sisäisessä tarkastuksessa tulee esille tehotonta toimintaa tai jopa väärinkäytöksiä, täytyy olla valmistautunut kielteiseen palautteeseen riippumattaa siitä, kuinka neutraalisti tieto on raportoitu. Maineemme tarkastajina riippuu siitä, kuinka tasapuolisesti osaamme raportoida tilanteesta – liioittelematta tai vähättelemättä riskejä ja mahdollisia seurauksia. Parhaassa tapauksessa perusteltu vastaus, jossa osoitetaan jonkin verran joustoa, laukaisee tilanteen. Ellei, meidän on oltava valmiita puolustamaan näkemyksiämme.

Vihaiset johtajat vievät asian ylemmän johdon käsittelyyn. Joissakin tapauksissa johtajat eivät neuvottele sisäisten tarkastajien kanssa vaan vievät kiistan ylemmän johdon (esimerkiksi sisäisen tarkastuksen johtajan tai talousjohtajan) käsiteltäväksi. Näin siitä huolimatta, että tarkastusvaliokunnan pitäisi ratkaista asia. Näissä tapauksissa neuvoni on esittää rauhallisesti oma näkemyksensä. Jos olemme oikeassa, tosiasiat puhuvat puolestaan.

Kosto. Pahimmassa tapauksessa tarkastuksen tuloksista suuttunut johto yrittää kostaa. Kosto voi näyttäytyä sisäisen tarkastuksen budjetin leikkauksina tai kielteisenä palautteena tarkastukseen osallistuneiden tarkastajien työstä. Johto voi syyttää tarkastajia epäasiallisesta käytöksestä tai epäpätevyydestä. Kostotoimenpiteet eivät ole hyväksyttäviä missään olosuhteissa. Meidän täytyy olla valmiita puolustamaan itseämme ja työmme tuloksia. Se kuitenkin edellyttää iskun kestävyyttä – emme saa asettua alttiiksi arvostelulle epäeettisellä tai asiattomalla käytöksellä.

On mahdollista selviytyä sisäisen tarkastajan urasta ilman yhtään suurta taistelua tarkastuksen tuloksista. Kannustan kuitenkin jokaista sisäistä tarkastajaa riskienhallintaan ja miettimään, miten toimia, jos imperiumi tekee vastaiskun.

What Should Internal Auditors Do When the Empire Strikes Back?-Chambers Blog-2018