‹ Takaisin

Ruotsin IIA:n julkaisema artikkeli tarkastusvirastojen tarkastuksista

Vuonna 2017 valmistui sekä Ruotsissa että Suomessa Valtiontalouden tarkastusvirastojen tarkastusraportteja, joissa arvioitiin joko omana tarkastusaiheena tai aiheeseen sisältyvänä erilliskysymyksenä sisäisen tarkastuksen tilaa valtion virastoissa. Vaikka tarkastuskysymykset ja tarkastusmetodit olivat erilaiset, voidaan niistä vetää jossain määrin yhteisiä havaintoja koskien mm. riippumattomuuden toteutumista, resursointia ja lisäarvon tuottamista johdolle.

Ruotsin tarkastusviraston raporttiin ei oltu kovinkaan tyytyväisiä Ruotsin IIA:n julkissektoritoimikunnassa, koska havainnot jäivät vaillinaisiksi eivätkä ne kuvanneet nykytilan varsinaisia ongelmia. Lisää tästä oheisessa artikkelissa.