‹ Takaisin

Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen roolit

Sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen rooli organisaation hallinnossa on ollut esillä kansainvälisen yhdistyksen nettisivuilla. Sarjassa Global Perspectives and Insights on syksyllä julkaistu artikkeli Internal and External Audit – Distinctive Roles in Organizational Governance.

https://na.theiia.org/periodicals/Public%20Documents/GPI-Distinctive-Roles-in-Organizational-Governance.pdf

Artikkelissa todetaan, että sisäisellä tarkastuksella ja tilintarkastuksella on paljon yhteistä mutta myös eroavaisuuksia. Eroavaisuuksista mainitaan muun muassa tarkastustyön tarkoitus, kohdentaminen ja fokus. Tarkastajien osaamisvaatimuksen poikkeavat. Tarkastuksen ”yleisö”, kenelle tarkastustyön tulokset raportoidaan, on eri. Myös ajankohta, jolloin pääosa työstä tehdään, on eri sisäisellä tarkastuksella ja tilintarkastuksella. Sisäisellä tarkastuksella ja tilintarkastuksella on omat ammattistandardit.