‹ Takaisin

Sisäisen tarkastuksen säätiön ja Deloitten raportti Sisäisen tarkastuksen siirtäminen syvemmälle digitaaliseen aikaan, Osa 2

Mitä sisäisen tarkastuksen tulee huomioida automaation tarkastuksessa.

Sisäisen tarkastuksen säätiö ja Deloitte toteuttivat nettikyselyn IIA:n jäsenten keskuudessa saadakseen näkemystä siitä, miten pitkällä erilaiset sisäisen tarkastuksen organisaatiot ovat automaation ja kognitiivisen teknologian auditoinnissa. Sisäisen tarkastuksen johtajat laajasta joukosta yrityksiä ovat vastanneet kyselyyn ja havainnot kuvaavat missä asioissa organisaatiot ovat edenneet ja missä on edelleen kehittämistä. Nämä avainhavainnot on avattu kolmiosaisessa raporttisarjassa.

Toinen julkaisu, ”Sisäisen tarkastuksen siirtäminen syvemmälle digitaaliseen aikaan, Osa 2: Mitä sisäisen tarkastuksen tulee huomioida automaation tarkastuksessa.”, on nyt ladattavissa.

Kun nykyaikaiset automaatiotyökalut otetaan käyttöön organisaatiossa, ne eivät tule yksin. Ne tuovat mukanaan lukuisia uusia riskejä. Kuten ensimmäisessä osassa kuvattiin, automaatio ja kognitiiviset teknologiat pystyvät kehittämään paljon organisaation kykyä reagoida asioihin, nopeuttamaan prosessien läpivientiä, vähentämään prosessien virheitä, vähentämään kustannuksia, ja vapauttamaan työntekijöiltä aikaa rutiineista, jotta he voivat keskittyä strategisiin ja lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Samalla kun nykyaikaiset automaatiotyökalut voivat toistaa useita yleisesti ihmisen toteuttamia tehtäviä, nostavat ne vaatimuksia työntekijöille, jotka tekevät niiden kanssa töitä.

Kun yritykset omaksuvat muutoksen hyödyntämällä automaatiota, sisäisen tarkastuksen on mukautettava toimintansa ja lähestymistapansa tukemaan digitaalista ympäristöä. Kyselyssä heijastuu, kuinka sisäisellä tarkastuksella on vielä mahdollisuus mennä merkittävästi syvemmälle ja tuottaa lisäarvoa, vaikka toimenpiteet ovatkin olleet oikean suuntaisia. Tuota lisäarvoa kuvataan osassa 2.

Osa 2 tutkii kuutta kriittistä osatekijää robotiikan ja kognitiivisen älyn osalta, sekä automaatioprosessien tuotoksia tunnistaakseen niiden suurimmat riskialueet ja miten niitä tarkastetaan.

Automaation kuusi kriittistä osatekijää ovat:

 • Ohjausmalli ja valvonta
 • Suunnittelu ja linjaukset
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Politiikat ja toimintamallit
 • Kehittämisen mittarit
 • Kontrollit

Lue lisää robotiikasta tämän kolmiosaisen raportin toisesta osasta. Osa 1 kysyi “Mitä ovat robotiikka ja kognitiivinen äly? Kuinka tunnistat niiden mahdollisuudet?” kun osa osa 3 vastaa kysymykseen ”Kuinka sisäinen tarkastus voi auttaa uusien teknologioiden ohjausmallin arkkitehtuurin pystyttämisessä?”

Löydät raportin ensimmäisen osan täältä.

Lataa kopio osasta 2 täältä.

NEW! Internal Audit Foundation and Deloitte Report — “Moving Internal Audit Deeper Into the Digital Age, Part 2: What Internal Audit Needs to Think About When Auditing Automation.”

The Internal Audit Foundation and Deloitte conducted an online survey among IIA members to gain insight into where different internal audit organizations stand with respect to auditing automation and cognitive technologies. Based on responses from internal audit leaders across a broad range of companies, the key findings shed light on where many organizations are making progress and where gaps may still remain. These key findings are outlined and explored in a three-part report series.

The second release, “Moving Internal Audit Deeper Into the Digital Age, Part 2: What Internal Audit Needs to Think About When Auditing Automation” is now available for download.

When modern automation tools enter an organization, they do not arrive alone. They bring with them a number of new risks. As discussed in the first part of this series, automation and cognitive technologies can potentially go a long way toward improving organizational responsiveness, speeding process execution, increasing process accuracy, lowering costs, and freeing workers from routine tasks so they can focus on strategic, value-generating activities. While modern automation tools can replicate many of the tasks traditionally carried out by humans, they simultaneously raise the bar on what is required of the people who must work alongside them.

As companies embrace change through automation, internal audit organizations must follow suit and adapt their approach to the expanding digital landscape. As reflected in the survey findings, despite growing involvement by internal audit, there is still a significant opportunity to go deeper and to add more value — that value can be found in part 2.

Part 2 explores six critical components of robotic process automation (RPA) and cognitive intelligence (CI), and examines the output of the automated process to determine the greatest areas of risk and how to audit them.

Six Critical Components of Automation Include:

 • Governance and oversight
 • Planning and alignment
 • Return on investment (ROI)
 • Policies and procedures
 • Development standards
 • Controls

Learn more about RPA in the second of this three-report series. Part 1 asked, “What is RPA & CI? How do you identify opportunities to use it and its applications?” while Part 3 will answer, “How can internal audit help set up governance architecture around new technologies?”

You can find the first, Part 1 report from here.

Download your copy of Part 2 today from here.