‹ Takaisin

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen

Valtiovarainministeriö jatkaa valtioneuvoston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä. Ministeriö selvittää hankkeessaan, miten voitaisiin tukea sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittymistä strategiseksi osaksi valtionhallinnon prosesseja. Toteutuksessa on kumppanina Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), ja hanketta rahoittaa EU.

Ministeriö selvittää yhdessä sidosryhmien kanssa, onko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sääntelyä tai organisointia tarvetta muuttaa. Lisäksi on tarkoitus parantaa valmiuksia suunnitella, kehittää ja ylläpitää tehokkaita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseja valtioneuvostotasolla.

Lue lisää täältä.