‹ Takaisin

Tekoäly osana tulevaisuuden sisäistä tarkastusta

Jokainen tekninen läpimurto on itsenäinen kehityksen vaihe, eikä tekoäly (AI) ole siinä poikkeus. Historia on osoittanut, että ne liiketoiminnot ja ammatit, jotka eivät kykene omaksumaan uusia tekniikoita, katoavat, kun taas ne, jotka hyväksyvät ja soveltavat uusia teknologioita, menestyvät. Ensimmäinen este käytännössä tekoälyn kanssa on ymmärtää, mitä se on. Yksimielisyyttä on siitä, että tekoäly on laitteisto ja ohjelmisto, jotka pystyvät käyttäytymään ihmisen aivojen tavoin (oppiminen, päättely, sovittaminen, analysointi, päätösten tekeminen ja monimutkaisten tehtävien suorittaminen).

Parhaiten tekoälyä voidaan hyödyntää massiivisilla tiedoilla, kun niiden analysoinnilla voidaan parantaa tuottavuutta ja helpottaa elämää selviytymällä arkipäiväisistä rutiinitehtävistä. On tärkeätä myös ymmärtää, mitä tekoäly ei ole. Kyse ei ole oikeasta ja täydellisestä tiedosta, vaan kyse on todennäköisyyden löytämisestä. Tekoäly-järjestelmä ei pysty tekemään kaikkea virheettömästi, mutta voi vastata kysymykseen: Mikä on todennäköisyys, että tietomassassa on olemassa virhe tai poikkeama?

Kuten mikä tahansa algoritmi- ja datapohjainen prosessi, tekoälyllä voi olla rooli tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamisessa. Tekoäly voi toimia oikein vain, kun se analysoi oikeita tietoja ja arvioi voimassa olevia kriteerejä eli juuri niitä alueita, joihin sisäinen tarkastus hakee vastauksia. Tietojen laatu ohjaa tekoälyn tulosten laatua, mutta tietoja synnytetään usein useista lähteistä, jotka eivät välttämättä kommunikoi keskenään tai ratkaise tavoitteen mukaisia kysymyksiä. Sisäiset tarkastajat voivat testata tietojen ja tulosten luotettavuutta, tarkkuutta, toistettavuutta ja täydellisyyttä. He voivat myös osallistua suorituskyvyn mittaamiseen ja siten varmistaa, että suorituskyky mitataan voimassaolevilla kriteereillä, jotka edistävät organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Sisäisen tarkastajan tärkein tehtävä tekoälyn avulla on tunnistaa, arvioida ja kommunikoida johdolle merkittävistä riskeistä ja löytää keinoja käsitellä näitä riskejä. Tietosuoja ja tietoturva vaativat myös sisäisen tarkastuksen huomiota. Mitä enemmän uutta monimutkaisempaa tekniikkaa otetaan käyttöön, sitä enemmän vahinkoa se voi tehdä, jos haittaohjelmat saavat sen haltuunsa.

Sisäistä tarkastusta on tuettava tekoälyn käyttämisessä tarkastuksissaan. Tekoäly sallii sisäisten tarkastajien tarkistaa tietoja nopeammin, etsiä malleja ja paljastaa uusia linkityksiä nykyisin huomiotta jääneiden datapisteiden välille tai linkityksiä, jotka saattavat tuoda esille uusia tarkastuspisteitä. Hallituksen tehtävänä on tukea johdon ja henkilöstön pyrkimyksiä saavuttaa optimaalinen suorituskyky organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Niissä organisaatioissa, joiden strategiat riippuvat tekoälyn käytöstä, hallituksen olisi tuettava sisäisen tarkastuksen pyrkimyksiä varmistaa, että sisäinen tarkastus on valmis arvioimaan tekoälyä ja hyödyntämään sitä tehokkaasti asianmukaisissa tarkastussuunnitelmissa ja tarkastuksissa.

Tekoälyn käyttöönottoon liittyvät kysymykset: Onko tekoälyä käytetty laadittaessa tarkastussuunnitelmia? Onko tekoälysovellukset auditoitu? Onko ne auditoitu samoin kuin yleiset IT-sovellukset? Onko tekoälysovellusten riskit arvioitu? Onko sisäinen tarkastus arvioinut auttavatko tekoälysovellukset organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa?

Jotkut teknologian analyytikot uskovat, että kaikki, millä voidaan pienentää tietojen analysointiin käytettävää aikaa, lopulta siirtyvät järjestelmiin. Tekoäly on työkalu, samoin kuin taulukkolaskenta ja pivot-ohjelmat, joka on hyödyllinen vain, kun ihmiset ymmärtävät, miten sitä käytetään liiketoimintaprosessien parantamiseen. Tekoäly ei voi kuitenkaan korvata sisäisiä tarkastajia.

Tone at the top

Artificial Intelligence: the Future for Internal Audit

https://dl.theiia.org/AECPublic/Tone-at-the-Top-December-2017.pdf