‹ Takaisin

Tone at the Top käsittelee muutoksen nopeuden vaikutusta riskienhallinnan prosesseihin organisaatioissa

Vahva yrityksen hallinnointi edellyttää kaikkien riskienhallinnan osapuolten ymmärtävän kuinka nopeasti merkittävä häiriö voi ilmaantua ja vaikuttaa organisaatioon. Riski liittyy sekä organisaation kyvykkyyteen reagoida häiriöön kuin itse häiriön luonteeseen. Mitä hallitukset ja johtoryhmät voivat tehdä arvioidakseen muutoksen hallinnan kyvykkyyttä organisaatiossa?

Viime tammikuussa julkaistiin vuosittainen tutkimus, jossa hallituksen jäsenet sekä yli johto listaavat merkittäviä liiketoimintaan vaikuttavia riskejä. Listan kärjestä löytyvät mm. seuraavat riskit:

  • Organisaation kulttuuri ei tue riittävästi riskien nopeaa identifiointia ja eskalointia
  • Kilpailevien innovaatioiden ja teknologioiden nopea kehitys
  • Nykyisten operaatioiden kyvykkyys vastata suoritusodotuksiin, erityisesti verrattuna digitaalisiin kilpailijoihin

Muutoksen nopeus on moninainen riski, jota saattaa aiheuttaa teknologisen muutoksen lisäksi muuttuva lainsäädäntö, asiakkaat, kilpailu jne. Muutoksen nopeus edellyttää organisaatioilta kykyä reagoida muutokseen nopeasti. Ja hallituksen rooli puolestaan on varmistaa, että organisaation johdolla on riittävä suunnitelma tämän kyvyn saavuttamiseksi. Hallitsematonta muutosta ei tule sallia.

Eli, millainen riskienhallinnan prosessi ja millaiset kontrollit yrityksellä pitäisi olla nopean muutoksen hallinnoimiseksi? Ensinnäkin tarvitaan tehokas kommunikointikanava hallituksen ja lainsäätäjien, ulkoisten tilintarkastajien, ylimmän johdon ja sisäisen tarkastuksen johtajan välille. Näin hallituksella on mahdollisuus hahmottaa liiketoiminnan haasteita, myös niitä häiriöitä, jotka tällä hetkellä vaikuttavat ylipäätänsä maailmassa, ja saattavat joku päivä kohdistua myös omaan organisaatioon.

Samanaikaisesti hallitusten tulee varmistua, että eskalointikanavat toimivat yhtiössä. Henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus hakea tietoa muutoksesta organisaationsa ulkopuolelta, heidän tulee olla tietoisia, mitä johto heiltä odottaa sekä heidän tulee tuntea voivansa avoimesti tuoda potentiaalisia riskejä esiin.

Sisäinen tarkastus voi auttaa työntekijöitä tekemään työnsä riskitietoisemmin ja viestiä asian tärkeydestä jokapäiväisessä tekemisessä sekä siitä, että tarkastajat ovat auttamassa henkilöstöä paremminkin kuin etsimässä jo tehtyjä virheitä.

Tämän Tone at the Top -julkaisun voi ladata kokonaisuudessaan tästä.