‹ Takaisin

Väärinkäytökset

Väärinkäytökset ovat aiheena olleet paljon esillä kansainvälisen yhdistyksen nettisivuilla.

Väärinkäytösriskien arviointiin liittyvä uusi toimintaohje julkaistiin marraskuun 2017 alussa. Ohje keskittyy siihen, miten väärinkäytösriskejä tulisi arvioida tarkastusta suunniteltaessa. Linkki uutiseen.

Tämän lisäksi Anti-fraud collaboration on tehnyt viime aikoina kaksi julkaisua. Anti-fraud collaboration on neljän talousraportoinnin toimitusketjun kattojärjestön yhteistyöelin, jossa ovat edustettuina sisäinen ja ulkoinen tarkastus, talousjohto ja tarkastusvaliokunta. Organisaation tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sekä vähentää riskejä väärinkäytöksille talousraportoinnissa.

Anti-fraud collaboration julkaisi lokakuussa 2017 viimeisimmän tutkielman sarjassa, joka keskittyy reaalimaailman talousraportoinnin väärinkäytöksiin. Tutkielmat on tarkoitettu luokkahuonekäyttöön ja niihin kuuluvat ohjeet ryhmäkeskustelulle. Tutkielmia täydentävä videosarja on myös saatavilla.

Lisäksi Anti-fraud collaboration julkaisi 15.11.2017 raportin, jossa vedetään yhteen tutkimuksia ja keskusteluja väärinkäytösten raportoinnin ympärillä.