‹ Takaisin

VAHTI-riskienhallintasanaston uusi versio on julkaistu

Ylläpidettävä sanasto on osoitteessa https://sanastot.suomi.fi (FI, SV, EN). Riskienhallintasanaston tukimateriaali löytyy osoitteesta https://dvv.fi/digiturvajulkaisut och också på addressen https://dvv.fi/sv/publikationer-om-digital-sakerhet.

”Yhteinen kieli mahdollistaa tehokkaamman yhteistyön ja viestinnän riskeistä. Siksi VAHTI-riskienhallintasanastosta ja tukimateriaalista on nyt julkaistu pienin korjauksin päivitetty versio ja ruotsinkielinen käännös sekä kotimaisten kielten lisäksi englanniksi käännetty sanasto avoimessa termipankissa sanastot.suomi.fi-alustalla. Sanasto sisältää uusia käsitteitä ajantasaistamaan riskiajattelua sekä tuoreempaa näkemystä vanhojen soveltamisesta.

Riskien neutralointi on tärkeää, mutta niiden kääntäminen hyödyiksi ja pitkäaikaisiksi ratkaisuiksi voivat olla merkittäviä loikkia monella osa-alueella – esimerkkinä viimevuosien etätyöskentelyn lisääntyminen. Riskienhallinnalla ennakoidaan tulevia haasteita sekä tunnistetaan niiden oheen sisältyviä mahdollisuuksia. Tarkastelu voi olla eri tasoilla ja eri laajuudessa, niin digiturvallisuuden strategisista kokonaisuuksista käytännön toiminnallisen tason tapahtumiin. Näiden kaikkien hahmottaminen digitaalisessa toimintaympäristössä sekä kyky toimia yhdessä muiden kanssa on ensiarvoista niin yksilöiden, organisaatioiden kuin yhteiskunnankin näkökulmasta, erityisesti näinä aikoina.

Sanasto kattaa noin 70 käsitettä ja toista sataa termiä synonyymeineen. Mukana on uutta nykyaikaista termistöä, josta on rakennettu systemaattinen kokonaisuus, jolla selkeytetään digitaalisen turvallisuuden kokonaisuutta. Perustan luovat ISO31000-sarjan standardiin perustuvat käsitteet, joiden merkityksiä on laajennettu soveltamista tukevilla näkemyksillä huomioissa.

Prosessin termejä merkityksellisempiä saattavat olla niiden ulkopuolella käytettyjen riskienhallintaa kuvaavien ilmausten avaaminen. Sanastossa ja tukimateriaaleissa kuvataan uhan ja riskin muodostumista sekä vastuullisuuteen liittyvien käsitteiden hyödyntämistä. Näitä kehittämässä on ollut laaja asiantuntijaryhmä yksityiseltä puolelta ja julkishallinnosta, mm. DVV, Kyberturvallisuuskeskus, Turvallisuuskomitea, EK, Kuntaliitto, KELA, Puolustusvoimat, Digipooli, TEM, VM controller-toiminto sekä Tietosuojavaltuutetun toimisto.”

Kansantajuinen digiturvallisuuden määritelmä löytyy osoitteesta https://dvv.fi/mita-on-digiturva.