‹ Takaisin

Väitöskirja ”Sisäinen tarkastus: Tuloksellinen lisäarvon tuottaja vai paikkaansa hakeva tukitoiminto?”

”Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että omistus- ja organisaatiorakenteen indikoidessa tarvetta korostuneelle valvonnalle sisäinen tarkastus on aidosti keskeinen toimija johtamis- ja valvontajärjestelmässä.”

Hallintotieteiden maisteri Jaakko Rönkön julkisen talousjohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Sisäinen tarkastus: Tuloksellinen lisäarvon tuottaja vai paikkaansa hakeva tukitoiminto? tarkastettiin Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 16.8.2019. Vastaväittäjänä toimi dosentti Olli-Pekka Viinamäki Vaasan yliopistosta, kustoksena prof. Lasse Oulasvirta Tampereen yliopistosta. Väitöskirjan ohjasi prof. Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto.

Väitöskirja on Suomessa ensimmäinen laatuaan sisäisen tarkastuksen saralta, ja näin ollen uraauurtava. Väitöskirjan keskeiseksi käsitteeksi Jaakko Rönkkö nosti lisäarvon – ilman lisäarvoa sisäinen tarkastus ei pysty loistamaan. Toisena keskeisenä käsitteenä väitöskirjassa oli tuloksellisuus. Samaan aikaan niin lisäarvo kuin tuloksellisuus on monitulkintaista, ”sillä tutkimuksen mukaan sisäisen tarkastuksen tuloksellisuus riippuu mitä keskeisimmissä määrin tuloksellisuutta arvioivasta tahosta.”

Vastaväittäjä Olli-Pekka Viinamäki antoi erityistä kiitosta väitöskirjan vahvasta empiirisestä osuudesta, joka osoittaa perehtyneisyyden aiheeseen. Tutkimuksessa käytettyä logistista regressioanalyysia vastaväittäjä kuvasi kunnianhimoiseksi.

Väitöstilaisuus oli hieno – lämminhenkinen ja mieleenpainuva. Olemme yhdistyksen puolesta erityisen ylpeitä ammattikuntamme ensimmäisestä väitöskirjasta Suomessa. Sisäiset tarkastajat ry/IIA Finland onnitteleekin Jaakkoa lämpimästi tieteellisestä työstä sisäisen tarkastuksen alalla! Toivottavasti tämä innostaa muitakin seuraamaan esimerkkiä!

Ohessa vielä linkit väitöskirjaa käsitteleviin, aikaisempiin artikkeleihin ja uutisiin,

-Jaakko Rönkön aiheesta kirjoittama Syynissä artikkeli heinäkuulta https://theiia.fi/magazines/heinakuu-1-2019-sisaisen-tarkastuksen-rooli-organisaatioiden-monimuotoistuvissa-johtamis-ja-valvontajarjestelmissa/

-Väitöstilaisuuden uutisointi, jota kautta pääset lukemaan mm. väitöskirjan.

https://theiia.fi/vaitostiedote/

Jaakko puhuu syysseminaarissa 6.11 aiheesta lisää – lisätiedot ja seminaarin ilmoittautuminen tästä linkistä https://theiia.fi/events/syysseminaari/