‹ Takaisin

Valtion taloudellisia riskejä ja vastuita käsittelevä sanasto

Valtiovarainministeriö käynnisti syksyllä 2022 valtion taloudellisiin riskeihin ja vastuisiin kohdistuvan terminologisen sanastotyön osana valtioneuvostotasoisen riskienhallinnan kehittämistä.

Tehdyn työn tavoitteena on vahvistaa ymmärrettävää ja yhdenmukaista riskiviestintää, tukea termien yhdenmukaista käyttöä ja kuvata keskeisten käsitteiden määritelmät ja käsitteiden väliset suhteet tukemaan tiedonsiirtoa ja hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa. Pidemmällä aikavälillä yhtenäisempi käsitteistö tukee myös mahdollisten ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden kehittämistä ja käyttöä.

Voit ladata sanaston tästä.