‹ Takaisin

Valtiovarainministeriö: Sisäisen tarkastuksen tiedonsaantioikeuksien turvaaminen

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen korruptionvastaisesta strategiasta ja sitä tukevasta toimenpideohjelmasta toukokuussa 2021.

Korruptionvastaisen strategian tavoitteena on lyhyellä aikavälillä tehostaa korruption torjuntaa ja pitkällä aikavälillä rakentaa yhteiskuntaa, jossa korruptiolla ei ole menestymisen mahdollisuuksia. Strategialla ja sitä koskevalla toimenpideohjelmalla pyritään ehkäisemään ja vähentämään korruptiota, edistämään korruption ilmituloa ja tehostamaan rikosvastuun toteutumista korruptioon liittyvissä rikosasioissa. Strategia ja siihen liittyvä toimenpideohjelma on laadittu vuosille 2021–2023.

Yhtenä korruptionvastaisen toimenpideohjelman tavoitteena on parantaa sisäisen tarkastuksen edellytyksiä havaita korruptiota. Tämän tavoitteen osana on kirjaus laatia muistio, jossa ”Selvitetään ja toimeenpannaan keinoja, joilla varmistetaan julkisten toimijoiden sisäisen tarkastuksen riittävät tiedonsaantioikeudet”.

Pääset lukemaan selvityksen täältä.